njrdonatorch hälsa

Levande njurdonatorer får färre benfrakturer

En nyligen genomförd studie vid Mayo Clinic i Rochester, Minnesota, har undersökt hälsoriskerna efter donation för levande njurdonatorer. Undersökningen syftade till att bedöma interventioner, såsom…