levertransplantation

Njurfunktion vid levertransplantation      

En levertransplantation är ett livräddande ingrepp för patienter med leversjukdom. Under senare decennier har korttidsresultaten förbättrats påtagligt, medan motsvarande trend vad gäller långtidsöverlevnaden avstannat. Orsakerna…


På måndag börjar Donationsveckan 2022!

På måndag 7 november startar Donationsveckan 2022. Främsta syftet med veckan är att få fler att ta ställning till organ- och vävnadsdonation. Donationsveckan är en…


350 000 kronor till forskning om transplantationer

GÖTEBORG. Årets stipendiater från Transplantationsstiftelsen presenterades under en ceremoni på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Fyra lyckliga forskare fick dela på stipendiesumman om 350 000 kronor. Transplantationsstiftelsen delar årligen…


Många organdonationer trots pandemi

Antalet människor som donerade organ minskade under pandemiåret 2020. Men utvecklingen det senaste decenniet har varit positiv. Behoven av att få en ny njure, lever…