kompetens

Årtiondets händelse för njursjuksköterskor !

En reviderad version av kompetensbeskrivning för njursjuksköterska på avancerad nivå finns nu publicerad på svensk sjuksköterskeföreningens (SSF) och SNSFs hemsida! Syftet med kompetensbeskrivningen är att på…