Hjärt-Lungfonden

Diabetesforskare får Prins Daniels anslag

Andreas Edsfeldt, docent vid Lunds Universitet och läkare på hjärtkliniken Skånes universitetssjukhus i Malmö  får Prins Daniels anslag för särskilt lovande yngre forskare 2022.  Målet med forskningen…