hemodialys


Nytt projekt med virtuell plattform i Lund

GoodRENal – en pilotstudie på Skånes Universitetssjukhus i Lund för att främja hälsosamma levnadsvanor hos personer med hemodialys. GoodRENal är ett europeiskt utbildningsprojekt (ERASMUS) inom…