Göteborgs universitet

30 miljoner till projekt om ökning av hemdialys

En ny gränsöverskridande forskningssatsning inom hälsoinnovationer och personcentrerad vård har tilldelats knappt 3 miljoner euro av bland annat EU. Forskningen fokuserar på att öka användningen av…