diabetes typ-2


Insulinfritt läkemedel kan skjuta upp diabetes

Den Europeiska läkemedelsmyndigheten överväger att godkänna det första läkemedlet som har visat sig kunna skjuta upp sjukdomsutbrottet. När Frederick Banting upptäckte hormonet insulin 1921 övergick…

Screening ger minskning av diabetiska ögonskador

Allt fler människor drabbas av diabetessjukdom, som kan leda till diabetiska ögonskador. Forskare behöver därför få en större förståelse för hur många diabetespatienter som utvecklar…