diabetes typ-1

Insulinfritt läkemedel kan skjuta upp diabetes

Den Europeiska läkemedelsmyndigheten överväger att godkänna det första läkemedlet som har visat sig kunna skjuta upp sjukdomsutbrottet. När Frederick Banting upptäckte hormonet insulin 1921 övergick…


Typ 1-diabetes ökar bland barn

Typ 1-diabetes bland barn har fortsatt öka över tid. Numera får över 900 barn i Sverige diagnosen varje år. – Det är en familj i…

Screening ger minskning av diabetiska ögonskador

Allt fler människor drabbas av diabetessjukdom, som kan leda till diabetiska ögonskador. Forskare behöver därför få en större förståelse för hur många diabetespatienter som utvecklar…


Internationell kartläggning av blodsockernivåer

En internationell kartläggning av blodsockernivåer hos personer med typ 1-diabetes visar att många patienter har höga blodsockernivåer mätt som långtidsvärdet HbA1c. Resultaten visar också att…