coronavirus

Coronavirus stoppar njurtransplantationer

Alla njurtransplantationer med levande donatorer har stoppats i Sverige som en effekt av corona-utbrottet. Krisen på intensivvårdsavdelningarna är en av anledningarna. Alla transplantationer med levande donatorer…