Svårt att undvika fosfattillsatser vid njursjukdom

Höga fosfatvärden är vanligt bland patienter med kronisk njursvikt. I den mat vi äter finns naturligt organiskt bundet fosfor men även oorganiskt fosfor/fosfat i form av tillsatser. 

Proteinrika livsmedel som mjölkprodukter, kött, fisk, ägg, bönor, nötter och frön är naturligt rika på fosfor. För organisk bunden fosfor är upptaget 20-60 procent, högst från animaliska livsmedel och lägre från vegetabilier. I en amerikansk studie såg man att patienter som åt vegetarisk kost en vecka fick lägre serumfosfat än när de åt en kost med kött (1). Allra lättast tar dock kroppen upp fosfattillsatserna – upptaget uppskattas vara över 90 procent. 

KAN ÖVERSTIGA SÄKER NIVÅ

European food safety authority (EFSA) meddelade år 2019 att det finns en risk att intaget av fosfor/fosfat från mat kan överstiga EFSA’s säkra nivå (2). Enligt deras beräkningar bidrog fosfattillsatserna med mellan 6-30 procent av det genomsnittliga intaget av fosfor. I en Brasiliansk studie analyserades innehållet i de 20 mest konsumerade processade livsmedlen och dryckerna (3). Studien visade att livsmedel med fosfattillsatser bidrog med ungefär dubbelt så mycket fosfor/fosfat per gram protein jämfört med färska livsmedel. 

MÄNGD BEHÖVER INTE DEKLARERAS

Enligt Livsmedelsverket får tillsatsen fosfor eller fosfater användas i många olika livsmedel. Dessa tillsatser ska anges i innehållsförteckningen med namn eller E-nummer. Däremot behöver inte mängden deklareras vilket är ett problem då det som konsument inte går att avgöra hur mycket fosfor/fosfat en produkt innehåller. I ekologiska produkter är det inte tillåtet att använda fosfattillsatser, undantaget bakpulver.

En snabb koll i närmaste matbutik visar att det är svårt att hitta smörgåspålägg som skinka, rostbiff och hamburgerkött utan fosfattillsatser. Även i korv, burkskinka, kassler, nudlar, mjukost, chokladpudding, mjuka kakor, risdryck, sojadryck och havredryck påträffas dessa E-nummer och listan kan göras längre. Inom de flesta produktgrupper finns det ändå alternativ utan fosfattillsatser om man letar lite. 

MINSKA ANDEL PROCESSAD MAT

Då organisk fosfor finns i proteinrik mat som även bidrar med näring vill man undvika att patienterna begränsar intaget av detta. Fosfattillsatserna förekommer däremot ofta i bearbetad och processad mat som man med fördel kan minska intaget av. En minskning av livsmedel med fosfattillsatser behöver inte heller leda till en minskning av protein. Den stora utmaningen ligger i att lära patienten hur de identifierar fosfattillsatserna och hittar andra alternativ. Processade livsmedel med fosfattillsatser kan för patienter med nedsatt ork stå för en betydande del av matintaget. Det är då viktigt att de alternativ som föreslås är realistiska så kostråden inte leder till ett för lågt energi- och proteinintag. Hos patienter med höga fosfatvärden bör kostråden och förslagen till förändring utgå från den enskildes matvanor. 

EKOLOGISKT BRA VAL

Att laga mat av råvaror, välja mer vegetabiliskt protein där fosforupptaget är lägre, välja livsmedel med lågt fosforinnehåll och mycket protein samt undvika fosfattillsatser – till exempel genom att köpa ekologiskt – är möjliga sätt att minska fosforintaget. 

Text: Anneli Jonsson, dietist på Akademiska sjukhuset i Uppsala och ledamot i DRF´s sektion för njurmedicin.

Foto: bearphotos, Freepik.com