Stoppad behandling med RAS-blockerare kopplat till sämre utfall vid avancerad kronisk njursjukdom

Mindre studier har antytt att RAS-blockerare kan vara skadliga för personer med avancerad kronisk njursjukdom, vilket medfört att läkare därför ofta avslutar behandlingen för dessa patienter. Ny forskning från Karolinska Institutet visar nu att stoppad behandling visserligen är kopplat till en minskad risk att behöva dialys, men också en ökad risk för hjärt-kärlhändelser och död. 

Juan Jesus Carrero, professor Karolinska Institutet.

Forskare vid Karolinska Institutet har tillsammans med andra forskare genomfört en epidemiologisk studie med data från det svenska njurregistret och utvärderat över 10 000 patienter med avancerad kronisk njursjukdom som fått RAS-blockerare under de senaste tio åren. Resultaten har publicerats i Journal of the American Society of Nephrology nyligen.

Användning en komplex fråga

Sjuklighet och dödlighet hos patienter vars behandling avbrutits jämfördes med patienter som fortsatt läkemedelsbehandlingen. Avbruten behandling var förknippad med åtta procent lägre risk att behöva njurersättningsterapi, men också med tretton procent ökad risk att dö inom en femårsperiod och tolv procent ökad risk att drabbas av hjärtinfarkt eller stroke.

– Användningen av RAS-blockerare hos patienter med avancerad kronisk njursjukdom är kontroversiell och många läkare väljer att avbryta behandlingen. Våra resultat visar att frågan är komplex och att läkare noga behöver väga de skyddande effekterna på hjärt-kärlsystemet mot eventuella skador på njurarna istället för att rutinmässigt avbryta behandlingen. Innan kliniska prövningar utförs stöder våra resultat fortsatt användning av denna livräddande behandling hos patienter med avancerad kronisk njursjukdom som tolererar behandlingen väl, säger Juan Jesus Carrero, professor vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet.

Han påpekar att behandlingen ibland kan behöva stoppas av andra skäl, till exempel om patienten har ihållande höga kaliumnivåer i blodet som inte går att kontrollera med behandling.

Studien genomfördes i samarbete med Leiden University Medical Center (Nederländerna), McMaster University (Kanada) och London School of Hygiene and Tropical medicine (Storbritannien) och finansierades av Vetenskapsrådet, Hjärt-Lungfonden och Westmans stiftelse. 

Av Ulrika Efthamre

Källa: Karolinska Institutet

Foto Thinkstock, Karolinska Institutet

“Stopping renin-angiotensin system inhibitors in patients with advanced CKD and risk of adverse outcomes: a nationwide study”. Edouard L. Fu, Marie Evans, Catherine M. Clase, Laurie A. Tomlinson, Merel van Diepen, Friedo W. Dekker, Juan J. Carrero. Journal of the American Society of Nephrology, online 28 december 2020, doi: 10.1681/ASN.2020050682.