Stillasittande arbete kan öka risken för diabetes

Yrken där man arbetar sittande har blivit allt vanligare och kunskap saknas om hur det påverkar hälsan över tid. Sitter man still minskar musklernas upptag av blodsocker, vilket kan öka risken för kognitiva problem, som minnesbesvär.

Patrik Wennberg, vid Umeå universitet, tilldelas 3 501 000 kronor för att undersöka sambanden mellan stillasittande arbete, rörelsepauser, blodsockeromsättning och kognitiv dysfunktion.

– Det har visat sig tydligt att stillasittande har betydelse för blodsockeromsättningen. Inaktiverar vi en stor del av muskelgrupperna så tar de upp och använder mindre blodsocker. Det ökar i sin tur risken att utveckla besvär som till exempel typ 2-diabetes, säger Patrik Wennberg, docent i allmänmedicin vid Umeå universitet.

Störd blodsockeromsättning
Patrik Wennberg har tidigare bland annat forskat på hur risken för hjärtinfarkt påverkas om man går eller cyklar till arbetet istället för att köra bil eller åka kommunalt. Han har också studerat hur det påverkar blodsockeromsättningen att ta bensträckare i stillasittande yrken istället för att sitta en hel arbetsdag. Nu ska han undersöka om sittande i arbetet på sikt kan bidra till att orsaka kognitiva besvär, som exempelvis försämrat minne.

– Forskning visar att störd blodsockeromsättning i form av diabetes ökar risken att utveckla kognitiva problem. Det kan vara allt från lindriga minnesbesvär i medelåldern till förhöjd risk att utveckla demenssjukdomar. Vi vill studera kopplingen mellan att sitta stilla mycket och risken att utveckla den här typen av kognitiva nedsättningar. Och vi är främst intresserade av om störd blodsockeromsättning har betydelse för ett sådant samband, säger Patrik Wennberg.

Historiska hälsodata 
I projektet analyserar man data från Swedish Cardio Pulmonary Bioimage Study (SCAPIS), en nationell långtidsstudie av hjärt-kärlsjukdom och KOL. Data till SCAPIS samlas in av bland annat olika universitet. Patrik Wennberg och hans kollegor har i samarbete med en forskargrupp vid Uppsala universitet samlat in data på fysisk aktivitet hos 7 000 personer i åldern 50–64 år.

– Genom att fästa en så kallad accelerometer på deltagarnas lår har vi kunnat mäta deras rörelser dygnet runt under en veckas tid. Då kan vi se hur aktiv en person är på arbetstid respektive fritid och till exempel om han eller hon cyklar till arbetet eller går i trappor. Framför allt ser vi väldigt väl huruvida man är stillasittande och om man avbryter sittandet för att ta en bensträckare, säger han.

 

– Tiden man tillbringar på arbetet är av stor betydelse för folkhälsan. Tidigare har mycket forskning och många förändringar som gjorts i arbetslivet handlat om att minska den fysiska belastningen och risken för förslitningsskador. Nu har vi fått en potentiell hälsofara i stillasittandet som vi inte har riktigt koll på. Förhoppningsvis kan vi med det här projektet komma lite närmare möjligheten att formulera gränsvärden för när sittande kan innebära en hälsorisk.

Projektet Arbetslivets stillasittande och dess betydelse för blodsockeromsättning och kognitiv dysfunktion startade i juni 2022 och pågår i tre år.

Av Ulrika Efthamre

Foto: Pixabay, freepik.com