Sök stipendium från Alwallsfonden för 2024 !

Alwallsfonden utlyser 20 000 kronor 2024. Utdelningen ur fonden ges i form av rese- och studiestipendier, samt som produktionsbidrag till personer och projekt som inte är forskning. De sökande ska vara anställda inom njursjukvården i Sverige (ur ändamålsparagrafen i Alwallsfondens stadgar).

Stipendiefonden ger inte bidrag till privatpersoner för personligt bruk.

Klicka här för att komma till ANSÖKAN >

Ansökningar ska vara Njurförbundet tillhanda senast den 15 augusti 2024. Bidrag kan inte sökas i efterhand.
Besked om utdelning ges tidigast den 15 oktober.

Vid frågor, kontakta Njurförbundets kansli.
Tel: 08-546 405 02
E-post: info@njurforbundet.se

Av Ulrika Efthamre

Källa & foto : Njurförbundet