Skotsk satsning på levande donatorer

För att förkorta väntetiden för njurtransplantation och ge fler njursjuka chansen till ett nytt liv har Skottlands regering gjort en satsning för att värva fler levande donatorer.

 

Det senaste initiativet var att skicka ett informationspaket till varje patient på väntelistan. Där informeras patienterna om hur de kan få tag i en levande donator. För närvarande väntar 400 njursjuka på en ny njure och väntetiden från en avliden kan vara upp till tre år.

Informationspaketet ingår i en nationellkampanj i Skottland för att öka medvetenheten om möjligheten att redan under sin livstid donera en njure till någon som behöver en transplantation. I paketet informeras patienterna om olika sätt att hitta en levande donator. Man betonar särskilt att en framgångsrik njurtransplantation från en levande donator är den bästa behandlingen, eftersom sådana njurar tenderar att vara friskare än njurar som tagits från en avliden donator.

 

Källa: Scotsman.com