Sjukgymnasterna: MediYoga – en träningsform som kan göra skillnad vid kronisk njursjukdom

Många kanske associerar yoga med att inta specifika och utmanade kroppsställningar. Det mest utmärkande med yoga är dock koncentration och andning. Den är ett bra verktyg för att må bättre. Stressnivån minskar, sömnen blir bättre och viss symtomlindring ses vid olika sjukdomstillstånd.

 Vad är yoga?

Yoga finns i flera former. En av dem är medicinsk yoga. Alla kan utöva medicinsk yoga, oavsett ålder och hälsotillstånd. Den yogaform som främst används inom sjukvården är MediYoga.

Övningarna är enkla och kan utföras i vardagen. Det handlar mycket om att fokusera och att vara närvarande när de utförs. Det handlar om olika positioner som intas, utförande av olika mjuka rörelsemönster, andningstekniker, avslappning och meditation.

 

Hur påverkas kroppen av MediYoga?

Stress är en stor riskfaktor som leder till förhöjt blodtryck. Med Mediyoga kan blodtryck och puls sjunka genom att övningarna påverkar både det sympatiska och det parasympatiska nervsystemet. Mängden stresshormoner i blodet minskar. På så vis kan muskulära spänningar i axlar, nacke och resten av kroppen minska. Många delger att de upplever just ökad rörlighet och minskad smärta vid rörelseuttag vid denna typ av träning.

Vad krävs av deltagaren för att kunna utföra MediYoga?

Alla kan vara med och utföra Mediyoga. Inga förkunskaper behövs och inte heller något krav finns på specifik rörlighet, eftersom yogapasset anpassas efter individen. Härvid har instruktören en viktig uppgift att vägleda, men även deltagaren själv har en uppgift att hålla fokus eftersom Mediyoga innebär en inre resa och att hitta sina egna begränsningar och möjligheter.

 

Att tänka på vid träning.

Klädseln ska vara lätt att röra sig i, så mjuka kläder är att föredra. Det är bra att tänka på att vara varmt klädd eller ha en filt tillgänglig, eftersom passet innehåller moment av vila. Traditionellt ska man inte ha skor på sig, eftersom det inom MediYoga är viktigt att ha kontakt med marken. MediYoga kan utföras sittande på stol eller yogamatta och utförs blundande genom hela passet.
Fysioterapeuten Marianne Olsson, som är MediYoga-instruktör, leder två nystartade träningsgrupper för tillfället. Deltagarna befinner sig i olika stadier av njursjukdom och har olika behandlingsformer. Hon uppfattar att alla deltagare till en början har svårt att slappna av och att fokusera. Efter några träningstillfällen märks det emellertid skillnad, tycker Olsson, men några deltagare tycker fortfarande det är svårt.

Deltagarna uttrycker att det är skönt att slappna av en stund och att det blir lättare att andas. MediYoga är uppskattad och en av deltagarna uttrycker längtan till nästa träningspass. Det finns förhoppningar hos gruppen om bättre sömn, sänkning av doserna av blodtrycksmediciner, smärtreducering, ökad rörlighet och förbättrad livskvalitet.

 

Signerat: Mia Trondsen, MSc, leg. fysioterapeut