Satsning på att rädda organ för donation

Ett nytt projekt är i startgroparna, syftet är att rädda fler organ för donation. Ett team av läkare skall ta hand om organ från personer där cirkulationen upphört och hjärtat stannat. Men tidspressen är stor, de har bara 30 minuter på att ta tillvara på organen innan risken att organen förstörs blir för stor.

 

”Tidigare har det bara varit möjligt att omhänderta organ vid en svår hjärnskada. I båda fallen ska personen ha avlidit på intensiven”, säger Stefan Ström, överläkare och med i det nya donationsteam som har byggts upp på Västerås sjukhus.

 

Omkring 800 personer står i kö för en organtransplantation i Sverige idag, det dör en person varje vecka i brist på lämpliga organ.

 

De sjukhus som deltar i det ettåriga donationsprojeket är Sahlgrenska univsersitetssjukhuset, Karolinska universitetssjukhuset, Södersjukhuset, Centralsjukhuset och Skånes universitetssjukhus.

 

FAKTA:

Donationsutredningen föreslår att organbevarande åtgärder medan patienten ännu lever ska tillåtas – men först efter beslutet att avsluta livsuppehållande behandling.