Restriktion av immunhämmande läkemedel

Det immunhämmande läkemedlet Nulojix kommer till slutet av året endast att vara tillgängligt för patienter som redan behandlas med läkemedlet. Nya patienter kommer därför inte få påbörja någon behandling med Nulojix.

Läkemedlet som är ett belatacept används för att förhindra avstötning av transplantat hos vuxna patienter som genomgått njurtransplantation. Bakgrunden till restriktionen är ett tillfälligt problem med produktionskapaciteten i samband med övergång till en ny tillverkningsprocess. Den är inte relaterad till några brister i kvalitet eller säkerhet.

Distributionen till hela världen kommer att begränsas till patienter som redan behandlas med läkemedlet, vilket innebär att inga nya patienter kommer att få påbörja behandling med Nulojix. Med förbehåll för det regulatoriska godkännandet av den nya tillverkningsprocessen förväntar sig tillverkaren att övergången till den nya tillverkningsprocessen kommer att vara slutförd i slutet av 2017, vilket medför att leverans till nya patienter kommer att kunna återupptas 2018.

Källa: Läkemedelsverket