Prins Daniel invigde ny avdelning för njursjuka barn

Prins Daniel invigde barnregionvårdsavdelningen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

En ny avdelning för barn som genomgår stamcellstransplantation eller får en ny njure har invigts på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Prins Daniel deltog på platsen där han själv fick en ny njure för 14 år sedan.

För 14 år sedan fick prins Daniel en ny njure på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. I mitten av januari kunde han själv klippa bandet för den nya barnregionvårdsavdelningen som flyttat in i nya lokaler på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. De nya lokalerna innebär att sjukhuset kan ta emot fler sjuka barn och ge mer avancerad vård. Till Barnregionvårdsavdelningen, BRA, kommer barn med sjukdomar i njurar, bukspottskörtel, tarmar, lever, blod och benmärg. Avdelningen tar emot patienter från hela landet. Många av barnen vårdas här före och efter sin transplantation.

Prinsen talade

Det var stor uppslutning med många besökare som trängdes i lokalerna när Hans Kungliga Höghet Prins Daniel, som själv har erfarenhet som patient på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, invigde och klippte bandet.

– När man är sjuk är det så viktigt hur man har det runt omkring. Jag tänker på den otroligt proffsiga personalen som jag vet finns här på Huddinge, sade Prins Daniel i sitt invigningstal och fortsatte:

– Jag är så glad för er att ni får den här nyrenoverade lokalen. Både för personalen, för barnen och föräldrarna. Jag önskar verkligen att alla barn som är här: att det ska gå åt rätt håll och att det blir bra. Det är inte alltid det blir så – men jag håller alla tummar- och tår och önskar er all lycka till.

Barn med infektioner

– Jag är jättenöjd med dagen. Vi märker att intresset är stort och vi hade många besökare från andra verksamheter, säger Annika McCarthy, verksamhetschef för omvårdnadsområde högspecialiserad barnmedicin 1 och barnkirurgi och fortsätter:

De nya lokalerna gör det möjligt att ta emot patienter som inte har gått att vårda på avdelningen tidigare, till exempel barn med infektioner. Antalet vårdrum har dubblerats, från åtta till sexton. Varje rum har en egen toalett och i åtta av rummen finns det slussar som ökar smittsäkerheten.

De håller även en hög vårdhygienisk standard och erbjuder bland annat eget kök för föräldrar och anhöriga, lekrum och en avskild plats för tonåringar. I arbetet har personal liksom inneliggande patienter och deras föräldrar involverats i arbetet från start för att skapa en så bra miljö som möjligt. Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus har även varit med och bidragit med stöd till inredningen.

Av Ulrika Efthamre

Källa: Karolinska Universitetssjukhuset

Foto: TT/Jonas Ekströmer