PD i fokus på årets digitala Hagamöte

PD i praktiken var temat för årets upplaga av Hagamötet den 29-30 september.

Mötet som brukar äga rum på Haga slott i Enköping blev digitalt i år på grund av covid-19 och ett 90-tal personer slöt upp till de digitala föreläsningarna under två dagar. Inledningsföreläsare var Gunilla Welander, styrelseledamot i SNR, och hon redogjorde för statistik från SNR. Hon visade bland annat hur man som mottagning kan gå in i registret för att få fram statistik för att få nytta för den enskilda mottagningen.KG Prutz, före detta ordförande i SNR, delgav glimtar från den kommande årsrapporten.

-Att vara i njurersättande behandling är ett svårt tillstånd, menade KG Prutz, och visade bland annat statistik över 5-års överlevnad i jämförelse med andra sjukdomar.

Han talade dessutom om incidenstrender och att Sverige är ett av få länder där incidensen under en 10-års period har minskat.

-Vi tror att det beror på ett fungerande preventivt arbete med njursjuka.

Årsrapporten kommer snart läggas ut på hemsidan. Naomi Clyne, docent och överläkare vid Njursektionen Lund, Skånes universitetssjukhus talade om ”Så påverkas muskulaturen vid uremi” och fysioterapeuten Mia Trondsen fortsatte därefter berätta om ”Fysioterapi vid PD”. Under andra dagen av Hagamötet avhandlades fler ämnen som   ”Sex och samlevnad vid kronisk sjukdom ” och ” Nya Guidelines”.

Nästa års upplaga kommer med största sannolikhet ske fysiskt på Haga slott i Enköping.

Av Ulrika Efthamre

Foto: Hagaslott.se