Ökning av njursjukdomar tema på Världsnjurdagen

Torsdag den 14 mars infaller Världsnjurdagen( World Kidney Day). Temat i år handlar om att kunskapen om att njursjukdomar ökar och är en snabbt växande dödsorsak. Förebyggande åtgärder, screening och bättre vård är livsviktigt i Sverige och i världen.

Nu beräknas 850 miljoner människor i hela världen ha njursjukdom av olika anledningar. Kronisk njursvikt orsakar 2,4 miljoner dödsfall per år och är den sjätte snabbast växande dödsorsaken i världen. Akut njursvikt , som ofta ligger bakom kronisk njursvikt, påverkar 13 miljoner människor. Majoriteten cirka 85 procent, bor i låg- och medelinkomstländer. Samtidigt är kronisk och akut njursvikt bidragande orsaker till ökat insjuknande och ökad dödlighet i andra sjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och hänt blodtryck.

Källa: Worldkidneyday.org, Njurfunk.