Ökad risk för njursjuka att drabbas av värmestress

Är man äldre och har en kronisk sjukdom ökar känsligheten för värme visar forskningen. Det gäller bland annat sjukdomar i hjärta och kärl, lungor och njure samt diabetes. Risken är då större att drabbas av värmestress.

De första 3-4 dagarna av en värmebölja är värst för kroppen. Då har man ännu inte hunnit acklimatisera sig till temperaturen.
– Kroppen är inte van vid värmen och då slår det till hårdare mot cirkulationssystemet. När man acklimatiserar sig svettas man snabbare och kyler kroppen bättre så att man får mindre belastning på hjärtat, säger Kalev Kuklane, universitetslektor vid institutionen för ergonomi och aerosolteknologi vid Lunds universitet till tidningen Arbetsliv.

Vältränade klarar värmen bättre
Acklimatiseringen tar upp till tio dagar. Om man tränar regelbundet går det fortare eftersom man är van vid att kroppstemperaturen stiger. Men hur man upplever värmen hänger inte bara på temperaturen utan beror också på luftfuktighet, solstrålning och vindhastighet. Kläder och skyddsutrustning kan öka på kroppstemperaturen och i värsta fall orsaka värmestress.
– Det kan vara att man får en svindelkänsla eller värmeslag. Men värmeslag är väldigt sällsynt i Sverige. Med automatiseringen har många långa och tunga arbetsmoment i värme försvunnit.

Viktigt att riskbedöma
När värmen slår till är det viktigt att göra riskbedömningar och ha rutiner för att minska värmebelastningen. Avkylda luftkonditionerade rum, solskärmar och vindskydd kan vara enkla åtgärder. Ett kallt vattenbad där man stoppar ner armar och fötter kan också medföra att man snabbt kyler ner kroppen.
Just händer och fötter är viktiga delar av kroppen för att snabbt fånga upp kyla.
– Vattenbad kan också användas om någon drabbas av värmeutmattning, säger Kalev Kuklane som tillsammans med sin kollega Chuansi Gao tagit fram kunskapssammanställningen Värmestress i arbetet.

Miljöforskarna Tord Kjellström och Bruno Lemke har sammanställt en annan kunskapsöversikt, Värmebelastning i arbetet vid nedsatt hälsa. Den visar att hög ålder, sjukdomar och läkemedel ökar känsligheten för värme. Det gäller sjukdomar i hjärta och kärl, lungor och njure. Även hudsjukdomar, diabetes/fetma och mentala och neurologiska sjukdomar påverkas av värmen.

Därför är det viktigt att företagshälsovården eller någon annan aktör gör en bedömning av värmebelastningen och vilka risker som finns när en kroniskt sjuk person ska arbeta i värme.

Så kan dina patienter undvika värmestress

  • Lyssna på kroppen När kroppstemperaturen ökar till 38 grader börjar vi automatiskt göra saker långsammare. Det är ett sätt för kroppen att anpassa sig till värmen. Då är det viktigt att lyssna på de signalerna.
  • Kyla ner Händer och fötter fångar snabbt upp kyla.
  • Rekommendera parasoll. Använd solskärm och parasoll.
  • Dricka mycket Drick regelbundet och ofta och redan innan du känner dig törstig.

Av: Ulrika Efthamre

Foto: Dreamstime

Källa: Arbetsliv