Nytt rekord för hjärt- och lungtransplantationer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har slagit nytt rekord i antalet utförda hjärt- och lungtransplantationer på sjukhuset under 2018. Totalt genomfördes 86 så kallade thoraxtransplantationer. Det är en ökning med drygt åtta procent jämfört med 2017.

Tillsammans med Universitetssjukhuset i Lund slogs även svenskt rekord i antalet lungtransplantationer som genomförts under 2018, en ökning med cirka nio procent.

– Varje ingrepp är skillnaden mellan liv och död, säger Göran Dellgren, docent och universitetsöverläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

De senaste 30 åren har Sahlgrenska Universitetssjukhuset genomfört totalt 1523 hjärt- och lungtransplantationer. Antalet hjärt- och lungtransplantationer ökar stadigt varje år.

– Vi har bland annat lyckats genomföra utredningar av svårt lungsjuka patienter på kortare tid, vilket resulterat i att fler patienter kunnat bli accepterade, listade och transplanterade, säger Göran Dellgren, docent och universitetsöverläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Fakta: På Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns Nordens största transplantationscentrum. Här utförs transplantationer av alla typer av organ; hjärta, lunga, lever, njure, bukspottkörtel och tarm. Thoraxverksamheten bedriver hjärt- och lungkirurgi för hela Västra Götalandsregionen vilket omfattar all thoraxkirurgisk behandling inklusive riksspecialiteten hjärt-lungtransplantation. 

Källa: Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Foto: Marie Ullnert, Sahlgrenska Universitetssjukhuset