Nytt digitalt stöd ska förebygga typ 2-diabetes

Med hjälp av coaching, hälsotester och skräddarsydda lösningar ska stockholmarna få hjälp med att förebygga folksjukdomar som till exempel typ 2-diabetes. Region Stockholm har nyligen lanserat en ny digital hälsoplattform med en rad antal tjänster som ska stödja människors arbete med livsstilsförändringar för en bättre hälsa.

Många inom sjukvården försöker stödja individer till att förbättra sin hälsa och skapa goda levnadsvanor över sikt. Mycket av den forskning som finns kring beteendeförändring visar att detta är mycket svårt. Det är ofta inte brist på kunskap och information om vad som är bra levnadsvanor. De allra flesta vet att de borde röra sig mer och äta nyttigare, men det är lättare sagt än gjort.

I undersökningen Diabeteskollen som gjordes 2018, var en del av undersökningen riktad till dem som fanns i riskgrupp att utveckla diabetes. Bland dessa hade drygt 50 procent högt blodsocker, endast 46 procent hade fått rådgivning om kost och motion och 43 procent hade inte erbjudits någon medicinsk åtgärd. Med andra ord, det fanns inget strukturerat omhändertagande eller specifika insatser för att förhindra att dessa utvecklade diabetes.

Nu lanserar Region Stockholm en digital hälsoplattform som kan förebygga sjukdomar, bland andra typ 2-diabetes. Via en digital hälsoplattform från Health Integrator får användarna enkelt tillgång till ett stort antal hälsotjänster och leverantörer inom områden som fysisk aktivitet, kost, sömn och stresshantering. Region Stockholm finansierar den långsiktiga preventionssatsningen med en unik hälsoobligation, en så kallad Health Impact Bond. Under sommaren kommer Region Stockholm erbjuda plats för 900 personer , som vill ha hjälp att förändra sina levnadsvanor och som är i riskzonen för typ2-diabetes.

Källa: Storstockholms Diabetesförening, Healthintegrator.eu

Foto: Freepik.com

Länk till den digitala hälsoplattformen Health Integrater