Nytt år – gamla utmaningar

Så har vi då vänt bladet på almanackan och påbörjat en ny tolvmånadersperiod av med- och motgångar, utma- ningar, bakslag, dialyslunk och överraskningar. Låt oss hoppas att detta år innehåller mycket positiva överraskningar och mindre av motgångar.

Ingångsvärdena för detta år känns lite som en fördröjning av 2018. Vi fick liksom ingen nystart i och med valet och bud- geten som ligger kanske mest sannolikt, som det ser ut precis just idag, rattas av ett mittenvänsterblock. Risken är att detta kan bli ett ”förlorat” år vad gäller stordåd… Nä just det, vi skulle vara positiva.

Antalet transplantationer med levande donator ökar och donationsregistret ligger i mångas närminne och är aktuellt. Positivt absolut… och här väntar ni er ett MEN. Ja, jo det är väl så att vi skulle behöva lite reformer på donationssidan. Sverige tar lite myrsteg framåt, men den där riktiga revolutionen av lagstöd och reformer blir liksom inte av. Nu är det inte så att det enbart är donationsfrågan som ligger och väntar på refor- mation, det gäller hela sjukvården i sig. Vi skulle behöva en reformation som tar oss ur greppet som genomsyrar hela or- ganisationen. En organisation som grundar sig på idéer från 1950-talet.

Sjukvården i Sverige har redan missat steg ett och två när det gäller digitalisering av vården. Ingen regering tog tag i ut- maningen som alla visste skulle komma på 2010-talet. Digi- talisering förresten… Det är fel begrepp. Så länge vi har haft datorer har vi jobbat med digitalisering. Det som krävs nu är en digital reformation!

Fax används ofta

IT-konsulternas McDonalds. Vad menar jag med det? De stora vinnarna på att ingen tar tag i frågan om organisation och nationella riktlinjer är just alla IT-konsulter och företag där ute. I brist på skarpa regler och krav härjas det fritt runt om i regioner och landsting. Det suboptimeras överallt för att man ska ligga i framkant i just sin egen region. Samtidigt som man gör det blir murarna högre för att kunna samverka och dela information, journaler och annat som skulle göra sjukvården rättssäker. Som det är idag så är det inte ovanligt att en pa- tient blir utskriven från ett sjukhus och förs över till kommu- nal vård och informationen överförs med fax. FAX 2019. För att dra ett skrämmande fall. Landstingen runt om i Sverige skickar 63 000 meter fax per år. Vad händer med GDPR?

Tänk vad Sverige och skattebetalarna skulle spara pengar på att det togs fram nationella riktlinjer och även nationell upp- handling av system som är tvingande. Vad skulle man få på köpet då månne? Förutom en gigantisk besparing av fjuttielva olika system som i bästa fall kan prata med varandra några år. En chans för likvärdig vård. För idag är det fortfarande beroende på vilket postnummer du har som styr vilken vård du får. Skrämmande!

Vem kommer att ta Sverige ur 1950-talets hierarki och orga- nisation och föra landet i rätt riktning för jämlik vård, rätts- säker vård och kvalitet? Det partiet skulle jag rösta på!

Henrik Röste

Alltid digital- alltid njursjuk

page42image7920272
page42image5825616
page42image5050512

Henrik Röste

Alltid digital – alltid njursjuk