Nyheter och mingel på Vårmötet 2023

Nyheter inom transplantation, kronisk njursjukdom och fysioterapi var några av ämnena på agendan på vårmötet för sjuksköterskor, läkare, dietister, fysioterapeuter och medicintekniker inom njurmedicin.

-Vi är väldigt nöjda med programmet, sade Linda Afsenius, ordförande i SNSF och medlem i organisationskommittén för Njurmedicinskt vårmöte 2023.

Den 8 maj invigdes Njurmedicinskt vårmöte 2023 i lokalen Grand Container i nya hotell Scandic Central i Göteborg. Efter uppskjutna möten sedan 2020 på grund av pandemin var det äntligen dags att mingla, utbyta kunskaper och få inspiration.

Organsiationskommitte´n för Vårmötet 2023.

Från Dialäsen kom Gabrielle Hagman, annonsansvarig och Ulrika Efthamre, chefredaktör.

Alla professioner på plats

Årets Vårmöte blev ett möte där både sjuksköterskor, läkare, dietister, fysioterapeuter, kuratorer och medicintekniska ingenjörer sågs för att var för sig förkovra sig, men även tillsammans tog del av de gemensamma programpunkterna bland alla professioner inom det njurmedicinska området. Organisationskommittén bestående av Marianne Carlberg, Linda Afsenius, Jennie Lönnbro Widgren och Gregor Guron hade komponerat ett gediget program.

Linda Afsenius, SNSF och Anders Fernström, SNF, öppnade mötet.

Anders Fernström, ordförande i SNF.

Över 500 deltagare

I det nya hotellet Scandic Central samlades ungefär 500 förväntansfulla deltagare. Linda Afsenius, ordförande i SNSF och Anders Fernström, ordförande i SNF, inledde dagarna med en presentation av programansvariga för respektive profession. Därefter talade professor Magnus Gissle´n vid Sahlgrenska universitetssjukhuset om ”Pandemier, vad har vi lärt oss?”.

Professor Maria Eriksson Svensson

Under dagen föreläste även professor Maria Eriksson Svensson och docent Aso Saeed om ”Njurprotektiv behandling ”. MTFD fokuserade på utbildning och arrangerade en grundkurs i dialysteknik.

-Äntligen är vi i gång. Som vi har väntat. Vi är väldigt nöjda med programmet, sade Linda Afsenius från organisationskommittén.

Linda Afsenius, ordförande i SNSF.

Föredrag och årsmöte

Under dagarna avhandlades föredrag om allt från diabetisk njursjukdom till kostbehandling vid njursjukdom och fysisk träning vid metabolt syndrom.  Professor Anders Christensson vid Lunds universitet berättade om den njurmedicinska satsningen i Region Skåne och Jarita Rutkowski från Akademiska sjukhuset i Uppsala höll ett föredrag om hur man ska bemöta patienter med neuropsykiatriska diagnoser. Vi kunde också höra om Maria Weiner från Linköpings universitetssjukhus och Björn Friedrich från Leonberg i Tyskland tala om nya behandlingsmöjligheter inom ANCA-associerad vaskulit och CKD-associerad pruritus.

Styrelsen i SNSF; Cecilia Lindmark, Anki Ryman, Magdalena Ivarsson, Katarina Bäckström och Linda Afsenius.

SNSF höll årsmöte och delade ut flera stipendier. Eva-Lena Nilsson erhöll resa till Nordiska Njurdagarna i Reykjavik och 3000 kr för bästa poster. Frida Fondelius fick 10 000 kr i stipendium för studiebesök i Tyskland.

Socialt program

Det sociala programmet bjöd i vanlig ordning på flitigt nätverkande under Vårmötet. Inledningsdagen avslutades med ett representationsmingel med Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen som värdar. Dag två bjöds på en välbesökt middag i konferenslokalerna.

Invigningsdagen avslutades med ett mingel som arrangerades av Göteborgs Kommun och Region Västra Götaland.

Av Ulrika Efthamre

Foto: Calle Wärnelöv, Ulrika Efthamre