Nya riktlinjer för desentiseringsbehandling

ESOT har publicerat nya riktlinjer för desensitiseringsbehandling av högsensitiserade njurtransplantationspatienter i ESOT:s officiella tidskrift, Transplant International. Riktlinjerna utgör ett nytt verktyg för klinisk praxis som ska hjälpa vårdpersonal att uppnå bästa möjliga resultat för högsensitiserade njurpatienter. De europeiska riktlinjerna har utarbetats av en expertarbetsgrupp under ledning av professor Nizam Mamode, professor i transplantationskirurgi, tidigare vid Guys and St Thomas Hospital i London, och har stöd av andra ledande experter inom transplantationsområdet.

Lång väntan

Även om antalet njurtransplantationer har ökat i många länder under senare år tvingas högsensitiserade patienter vanligtvis vänta flera år på en transplantation, ibland förgäves. ESOT, som har lång erfarenhet av utbildnings- och fortbildningsprogram inom de senaste och mest brännande ämnena på området, arbetar för policyförändringar i Europa och för att förbättra behandlingen av transplantationspatienter.

Av Ulrika Efthamre

Källa: Frontiers publishing partnership

Foto Pexels