Ny utbildning om omvårdnad vid transplantation

Kursansvarig är Annette Lennerling.

I vår finns en digital utbildning för sjuksköterskor för postoperativ omvårdnad för organtransplanterade. Kursansvarig är Annette Lennerling.

I vår ges uppdragsutbildningen ”Organtransplantation och postoperativ omvårdnad av organtransplanterade personer – bukorganen” på 7,5 högskolepoäng, för sjuksköterskor, vid Göteborgs Universitet (OM9250). Utbildningen är på halvfart och kommer huvudsakligen att ges digitalt. Utbildningen sker under vecka 13-22.

Zoom blir på följande datum; 28/3 (intro fm), 4-5/4, 18-19/4, 2-3/5, 16-17/5 (egna studier) och på Sahlgrenska universitets-sjukhuset vid sista kurstillfället 30-31/5. Förutsättning för kurs är minst 18 deltagare (förutsättning för kurs minst 18 deltagare).

Mer information finns på https://www.gu.se/vardvetenskap-halsa/studera-hos-oss/uppdragsutbildningar  

Sista ansökningsdag är den 31/1 2023   Kursansvarig Annette Lennerling annette.lennerling@vgregion.se

Av Ulrika Efthamre

Foto Nordiatrans