Ny forskning om blodtrycksmediciner och njurskador

Ny njurforskning väcker farhågor om att långvarig användning av ACE-hämmare och andra läkemedel som vanligtvis ordineras för att behandla högt blodtryck och hjärtsvikt kan bidra till njurskador.

Forskare från University of Virginia School of Medicine har i studier sett att långvarig användning av läkemedel som ordinerats mot högt blodtryck och hjärtsvikt på sikt kan bidra till njurskador.

Patienter bör dock fortsätta att ta medicinerna, som inkluderar de välkända och allmänt använda ACE-hämmarna, menar forskarna. Men uppmanar till studier för att bättre förstå läkemedlens långsiktiga effekter.

Av Ulrika Efthamre

Foto: Pixabay.com

Källa: ScienceDaily.com

https://www.sciencedaily.com/releases/2022/01/220112094027.htm