Ny föreläsare till Dialäsens Chefsdagar!

Tänk utanför boxen! Gör tvärtom! Lägg ner ledarskapet och bli en attraktiv arbetsplats! Nu kommer psykologen Sara Ingvarsson till Dialäsens Chefsdagar.

Att försöka bli en fantastisk ledare är ett omöjligt uppdrag, det finns nämligen inga perfekta chefer.

Nu kommer författaren till boken ”Lägg ner ledarskapet” till Dialäsens Chefsdagar den 28-29 januari i Stockholm år 2020.

Sara Ingvarsson är legitimerad psykolog med inriktning på ledarskap och organisationsutveckling. Hon var en av de första i Sverige som certifierades inom Organizational Behavior Management (OBM), en princip för förändring som vilar på vetenskaplig grund och som visat på fantastiska resultat inom allt från kommunikation till effektivitet.

 Sara har lång erfarenhet av att arbeta med chefscoachning och grupputveckling. Hon har de senaste åren utbildat och stöttat verksamheter i att på ett effektivt sätt driva både små och stora förändringsprojekt. Sara utbildar i arbets- och organisationspsykologi, både vid Karolinska institutet och Stockholms universitet samt har även själv arbetat som chef. En av Saras största styrkor är hennes gedigna erfarenhet av att arbeta praktiskt i komplicerade projekt. Hon varvar, i sina föreläsningar, teori med massor av konkreta exempel som levandegör och i hög grad främjar inlärning.

Sara Ingvarsson är en uppskattad föreläsare som interaktivt tillsammans med sin publik tar sig an alla frågor som har med förändring av vanor och beteendemönster på såväl individ, grupp och organisationsnivå.

Lägg ner ledarskapet!

Föreläsarens råd är att ni lägger ner ledarskapet helt och hållet. Istället får ni här gedigen kunskap om hur chef och medarbetare kan arbeta med att utveckla verksamheten tillsammans. Sara Ingvarsson, organisationskonsult och psykolog, förmedlar det viktigaste ni behöver känna till för att skapa goda resultat och en motiverande arbetssituation.

Du får konkreta tips och råd så du på egen hand kan börja göra små förändringar som ger resultat.

Läs mer om Chefsdagarna och anmäl dig senast 1 december på:

https://dialasen.com/chefsdagar

Av Ulrika Efthamre