Ny behandlingsteknik kan skapa PD utan påsar

En ny behandlingsteknik för peritonealdialys kan vara på väg. Magnus Braide, professor vid Institutionen för biomedicin vid Göteborgs universitet, arbetar med ett företag som utvecklar ny teknik för peritonealdialys utan påsar. En annan del av hans forskning handlar om att minska risken för inflammation.

 

På Njurkonferensen i Göteborg berättade du om en framtida möjlighet med påsfri PD.  Vad skulle den nya tekniken innebära?

Det är ett koncept som man har arbetat med i några år i industrin. Det är en tillämpning av tekniken som gör det möjligt för patienten att använda en liten bärbar apparat, i stället för att behöva hantera 2-literspåsar för att tömma och fylla på vätska.

Vilka fördelar skulle det innebära?

Det blir större frihet och större trygghet för patienten, i kombination med en ökad kvalitet på behandlingen. Med hjälp av den bärbara apparaten skulle det kunna bli möjligt att bättre styra till exempel ultrafiltration och saltuttag vilket gör att behandlingen kan ske med större kontroll. Tanken är också att minska upptaget av glukos.

Behandlingen blir nästan påsfri kan man säga. Man fyller på med PD-vätska i apparaten och det räcker kanske upp till 12 timmar. Patienten behöver under behandlingen sedan bara tappa ut vätska som motsvarar urinmängden. Vid behandlingens slut tappas all vätska ur buken.

Hur stora blir de bärbara apparaterna?

Det blir industrins sak att se till att den blir så liten som möjligt och lätt att bära med sig. Men det man har sagt är att den ska vara bärbar.

När kan apparaterna vara i bruk i Sverige?

Det pågår kliniska studier med patienter. Men jag kan inte säga något om tiden, det är en fråga för industrin.

Finns det andra utvecklingsmöjligheter du ser på området?

Ja, om man får tänka fritt om vad man skulle kunna göra så är en möjlig utveckling att apparaten kan göra olika mätningar och vara uppkopplad mot sjukvården så att resultaten kan rapporteras vidare för bedömning. Det blir i så fall ett sätt att få mycket bättre kontroll över dialysprocessen, utan att patienten behöver komma in till sjukhuset.

Du forskar även på andra sätt att göra PD-behandling effektivare. Vad handlar det om?

Det är en annan forskningslinje, man kan säga att den har samma övergripande mål som arbetet med påsfri PD men här handlar det om att minska den inflammatoriska reaktionen i bukhinnan. Efter en tid förändras bukhinnan som en reaktion på PD-behandlingen, då fungerar dialysen sämre. Vi försöker motverka den effekten med olika typer av läkemedel som blockerar signalerna som leder till de här förändringarna i bukhinnan. Problemen är bekanta sedan länge. Jag ser positivt på möjligheten att i framtiden kunna minska eller få bort inflammationen.
Av Susanne Rydell