Ny behandling rekommenderas för högsensitiserade patienter

Svenska rådet för nya terapier (NT-rådet) har beslutat att rekommendera Idefirix(imlifidase) som desensitiseringsbehandling för högsensitiserade patienter som väntar på njurtransplantation.

Det svenska rådet för nya terapier har beslutat att rekommendera Hansa Biopharmas nya, unika behandling Idefirix (imlifidase) som desensitiseringsbehandling av högsensitiserade vuxna patienter inför en njurtransplantation.

 Rekommendationen till sjukvårdsregionerna har stor betydelse för transplantationskliniker i hela Sverige som vill introducera Idefirix som desensitiseringsbehandling för att ge högsensitiserade patienter ökade möjligheter att genomgå en potentiellt livräddande och livsförändrande njurtransplantation med organ från en avliden donator. 

Minskar risk för avstötning

-Idefirix är den första desensitiseringsbehandling som uppvisar positiva resultat i kliniska sammanhang. Behandlingen minskar risken för hyperakut avstötning efter transplantation genom att inaktivera immunglobulin G hos högsensitiserade patienter, säger docent Bengt von Zur-Mühlen, överläkare vid avdelningen för transplantationskirurgi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och specialist i njurmedicin.

– Det är ett stort steg framåt för högsensitiserade njurpatienter och ökar deras möjligheter att komma ifråga för transplantation och få en förbättrad livskvalitet.

Blodtransfusion en riskfaktor

Njurpatienter klassas som högsensitiserade om de har antikroppar mot ett stort antal humana leukocytantigener (HLA), något som kan leda till vävnadsskador och eventuellt avstötning av det transplanterade organet.

 Riskfaktorer för att utveckla HLA-antikroppar är bland annat tidigare transplantationer, blodtransfusioner och graviditet. Högsensitiserade patienter erbjuds ytterst sällan en njurtransplantation. De tillbringar längre tid på väntelistan och har en ökad risk att dö i väntan på en lämplig donator.

Av Ulrika Efthamre

Källa: Hansabiopharma.com

Foto: Akademiska sjukhuset