Nu startar Donationsveckan för ökad donationsvilja!

Idag startar Donationsveckan som pågår 2- 8 november. Syftet är att sätta donation i fokus och få fler att ta ställning och därmed öka antalet donationer i Sverige.

Donationsveckan är en årligen återkommande nationell kampanjvecka som initieras av Socialstyrelsen. Ett syfte med veckan är att få fler att ta ställning till organ- och vävnadsdonation och anmäla sig till donationsregistret.

Behovet av organ och vävnader är fortsatt stort. Majoriteten av svenskarna är positiva till att donera organ och vävnader efter sin död, men fortfarande har många inte aktivt tagit ställning. Syftet med Donationsveckan är att få fler att ta ställning. Andra mål är att de som redan har tagit ställning sprider budskapet vidare och att allmänheten får bättre kunskap om organ- och vävnadsdonation.

Sedan Donationsveckan genomfördes första gången 2010 har en tydlig ökning synts av antalet anmälningar till donationsregistret då veckan pågår. Under Donationsveckan 2019 kom det in 21 123 anmälningar vilket kan jämföras med 400-1000 en vanlig vecka.

I dag väntar cirka 800 personer i Sverige på ett nytt organ, varav cirka 700 väntar på en ny njure, men hinder i lagstiftningen gör att Sverige ligger långt efter många andra länder när det gäller att ta tillvara organ från avlidna. I år hoppas man att ett förslag på ny lagstiftning röstas igenom i riksdagen. Processen har pågått sedan 2013.

Av Ulrika Efthamre

Foto: Thinkstock