Nominera till Bengt Rippes forskarpris

Insamlingsstiftelsen Njurfonden uppmanar till nominering till Bengt Rippes forskarpris som kommer att utdelas för tredje gången senare i år. 

Bengt Rippe,1950 – 2016, var professor i njurmedicin i Lund och en framstående forskare med stor internationell ryktbarhet. Han deltog i grundandet av Njurfonden på uppdrag av Svensk Njurmedicinsk Förening(SNF).  Efter Bengt Rippes bortgång i oktober 2016 tog SNF initiativ till att Njurfonden inrättar Bengt Rippes forskarpris. Bengt Rippes forskarpris tilldelas en i Sverige verksam forskare eller kliniskt verksam person som gjort betydelsefulla vetenskapliga insatser inom det njurmedicinska området. Priset utgör ett personligt stipendium och uppgår till 50000kronor.Nomineringar till Bengt Rippes forskarpris ska vara Njurfonden tillhanda senast 31 oktober i år till info@njurfonden.se  Blankett för nominering och övrig information finns på njurfondn.se. Behöriga att nominera är Njurfondens huvudmän, kliniker och akademiska forskningsenheter inom det njurmedicinska området samt enskilda (forskare, läkare, omvårdnadspersonal) verksamma, eller tidigare verksamma, vid svenskt sjukhus.

Källa: Njurfonden.se