Njurmedicinskt Vårmöte 2018

Svensk Njurmedicinsk Förening och Svenskt Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening kommer hålla 201 års vårmöte i Linköping den 7-9 maj.

Njurmedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping har fått uppdrag att hålla Vårmötet i år. Njurmedicinska klinikens huvuduppgift är att utreda och behandla patienter med medicinska njursjukdomar och att behandla patienter med kroniskt njursvikt. Kliniken består av njurmottagning, njurmedicinsk vårdavdelning, dialysmottagning (bloddialys), självdialysmottagning (bloddialys och påsdialys). Här arbetar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, kurator, dietist och sjukgymnast.

Vårmötet skapar förutsättning för flera olika professioner inom den svenska Njurvärlden att träffas och byta erfarenheter och kunskap.

Preliminärt öppningsdatum för anmälan: 1 november 2017.

Läs mer om Njurmedicinskt Vårmöte 2018 här.

Vi ses väl där?