Njurfonden utlyser stipendium på 7,5 miljoner kronor!

Njurfonden utlyser nu 7,5 miljoner kronor till forskning om njursjukdomar, dialys och transplantation samt vårdvetenskap.  Sista ansökningsdag är 30 september.

Mer information hittar du på : https://www.njurfonden.se/forskning/sok-anslag/

Det är även dags att nominera en njurforskare till Bengt Rippes forskarpris. Se information:  https://www.njurfonden.se/forskning/bengt-rippes-pris/

Här är fjolårets beviljade anslag:

Inflammatoriska njursjukdomar

Gunnarsson, Iva
Kan tidiga biomarkörer vid SLE-nefrit prediktera långtidsprognosen? 
Karolinska Institutet 350 000 kronor

Hansson, Erik 
Neutrophil Extracellular Traps vid värme-associerad njurskada 
Göteborgs Universitet 250 000 kronor

Witasp, Anna
Integrerade multiomikstudier för individanpassad behandling av IgA-nefrit
Karolinska Institutet 250 000 kronor

Hemmingsson, Peter 
IL-40:s roll vid ANCA-vaskulit och aktivering av neutrofiler Efter doktorandreg 2022: 
Karolinska Institutet 250 000 kronor

Hellmark, Thomas
Utvärdering av nya biomarkörer vid ANCA vaskulit
Lunds universitet 200 000 kronor

Mihovilovic, Karlo
Effekt av anti-CD 20 mediciner i glomerulonefrit 
Göteborgs universitet 150 000 kronor

Skoglund, Elisabeth
Precisionsmedicin vid SLE nefrit med hjälp av spatial genexpressionsanalys 
Uppsala Universitet 150 000 kronor

Sjöwall, Christopher 
Belimumabs effekter på utveckling av regulatoriska B-celler vid lupusnefrit 
Linköpings universitet 150 000 kronor

Segelmark, Mårten 
Prognos och behandling vid Goodpastures sjukdom 
Lunds Universitet 150 000 kronor

Ohlsson, Sophie 
Långtidsuppföljning av membranös nefropati 
Lunds universitet 150 000 kronor

Narasimhan, Gayathri 
Cross-talk mellan mesangiala celler och podocyter genom exosomer i IgA-nefrit
University of Gothenburg 100 000 kronor

Friberg, Niklas
Betydelsen av arginas vid hemolytiskt uremiskt syndrom
Lunds universitet 100 000 kronor

Kronisk njursvikt (CKD 5) inkl. dialys

Öberg, Carl
Minskad skadlig glukosabsorption via glukoskanaler vid peritoneal dialys
Lunds universitet 400 000 kronor

Stenvinkel, Peter
Molekylära orsaker och ny behandling av vaskulärt åldrande vid kronisk njursvikt 
Karolinska Institutet 250 000 kronor

Evans, Marie
En digital applikation för utvärdering och uppföljning av njursvikt 
Karolinska Institutet 250 000 kronor

Rydell, Helena 
Infektionskomplikationer vid olika kärlaccess för patienter med hemodialys 
Karolinska Universitetssjukhuset 150 000 kronor

de Laval, Philip 
Mekanismer bakom inflammation, koagulation och immunaktivering vid dialys 
Uppsala universitet 150 000 kronor

Björksten, Markus 
Njurfunktion före och efter start av peritonealdialys 
Karolinska Universitetssjukhuset 100 000 kronor

Suliman, Mohamed 
Samband mellan mitokondriellt härledda peptider, AGEs, och undernäring vid CKD 
Karolinska institutet 100 000 kronor

Arefin, Md Samsul 
Senolytics och mPGES-1-inhibitor för att bekämpa tidig vaskulär åldrande hos CKD 
Karolinska Institutet 100 000 kronor

Martus, Giedre 
Klinisk validiering av Kombi-PET test hos patienter med peritonealdialys 
Lunds universitet 100 000 kronor

Windahl, Karin
Proteinreducerad kost till kroniskt njursjuka äldre – en säker behandling? 
Karolinska Institutet 100 000 kronor

Njursjukdomar CKD 1 – 4 och diabetes

Unnersjö-Jess, David 
Superupplöst 3D-mikroskopi för precisions-njurdiagnostik 
Kungliga Tekniska Högskolan 400 000 kronor

Chromek, Milan
Cell-fritt DNA hos barn men kronisk njursjukdom
Karolinska Institutet 250 000 kronor

Olauson, Hannes 
AI-assisterad histologisk bedömning i prekliniska modeller av njursjukdom 
Karolinska Institutet 250 000 kronor

Carrero, Juan J 
Förbättra upptäckt och hantering av njursjukdomar i primärvården 
Karolinska Institutet 150 000 kronor

Faucon, Anne-Laure 
En svensk nationell kohort över patienter diagnosticerade med kronisk njursjukdom
Karolinska Institutet 150 000 kronor

Bergen, Karin 
Lactadherin, progress av njursjukdom och kärlsjukdom vid kronisk njursjukdom 
Karolinska Institutet 150 000 kronor

Christensson, Anders 
Metoder för att hitta hjärtsjukdom vid kronisk njursjukdom 
Lunds Universitet 150 000 kronor

Indurain, Ainhoa 
Är ogynnsam muskelkomposition bedömt med MRI associerad med mortalitet vid CKD? 
Linköpings Hälsouniversitet 150 000 kronor

Jeansson, Marie 
Angiopoietin-2 och trombosbildning vid COVID-19 och kronisk njursjukdom 
Karolinska Institutet 100 000 kronor

Transplantation

Erlandsson, Helen 
Observationsstudie av riskfaktorer hos levande njurdonatorer 
Karolinska Universitetssjukhuset 150 000 kronor

Hahn Lundström, Ulrika
Dialysaccessen och risken för hjärtsvikt efter njurtransplantation 
Karolinska Institutet 150 000 kronor

Gracin, Sonja 
Njurtransplantation och monoklonala B cell/plasma cell sjukdomar 
Göteborgs Universitet 100 000 kronor

Karpman, Diana
Att få och ge en njure: intervjustudie om ungdomar som fått njurtransplantat 
Lund universitet 70 000 kronor

Övrigt

Kiss, Katalin
Mannitol-clearance för mätning av glomerulär filtrationshastighet 
Göteborgs Universitet 220 000 kronor

Skoog, Per
Njurfunktion efter stentgraftbehandling av kroppspulsåderbråck 
Sahlgrenska universitetssjukhuset 200 000 kronor

Österman, Joakim 
Hjärtsvikt, diabetes och kronisk njursvikt; Prognos och nya behandlingar 
Karolinska institutet 150 000 kronor

Malmgren, Linnea 
Selective Glomerular Hypofiltration Syndromes och negativa hälsoutfall
Lunds universitet 150 000 kronor

Alkas, Jim
Förekomst av akut njursvikt i region Stockholm med kartläggning av riskfaktorer 
Karolinska Institutet 150 000 kronor

Av Ulrika Efthamre

Källa Njurfonden

Foto Freepik.com