Motion gör hjärnan mindre känslig för insulin

När hjärnan blir mindre känslig för insulin leder det till ökad aptit och risk för övervikt och typ 2-diabetes. Nu visar en mindre studie från forskare vid universitet i Tübingen, Tyskland, att två månaders träningsprogram för stillasittande överviktiga personer ökade hjärnans känslighet för insulin vilket gav positiva effekter för hälsan. 

Den ökade insulinresistensen vid typ 2-diabetes gör att cellerna får allt svårare att ta upp det socker som finns i blodet, vilket gör att det tar längre tid för blodsockervärdet att sjunka.

Diabetes i hjärnan
När insulinkänsligheten i hjärnan försämras resulterar det ofta i ett ökat sug efter mat men även andra störningar i ämnesomsättningen.
För att undersöka vilka konsekvenser fysisk aktivitet har på insulinkänsligheten lät forskarna vid universitetssjukhuset i Tübingen 21 överviktiga och fysiskt inaktiva men inte diabetessjuka personer delta i en åtta veckor lång träningsperiod.

Övervikten hos deltagarna varierade mellan 27,5 och 45,5 i BMI (se fotnot nedan). Av deltagarna var 14 män och 7 kvinnor. De var i åldrarna 21 till 59 år.

Insulinresistens före och efter
Deltagarna tränade tre gånger i veckan och varje gång i en timmes långt träningspass som bestod av motionscykel och/eller gåband.

Vid studiens start mättes insulinkänsligheten i hjärnan hos var och en av deltagarna med hjälp av magnetisk resonanstomografi (MRT) och en nässpray innehållande insulin. Det gav forskarna ett mått på insulinkänsligheten i hjärnan. Samma undersökning utfördes sedan efter den åtta veckor långa träningsperioden. Resultatet visade bland annat att hjärnans insulinkänslighet hos samtliga deltagare nu var på samma nivå som för en normalviktig frisk person. Deltagarna hade även minskat mängden invärtes kroppsfett och upplevde minskade hungerkänslor.

Studien har brister, framhåller forskarna, framför allt att den enbart hade 21 deltagare. För att kunna dra säkra slutsatser måste en liknande studie med fler deltagare utföras.

Fotnot:
Ett BMI mellan 25 och 29,9 visar att en person kan ha övervikt, medan ett BMI på 30 eller mer tyder på fetma. BMI 35–39,9 tyder på svår fetma och över 40 på extrem fetma.

Av Ulrika Efthamre

Källa: Diabeteswellness.se

Foto: Unsplash.com