Många transplantationer 2020 trots pandemin

Många transplantationer har kunnat genomföras under 2020 trots pandemin.
Förra året genomfördes 429 njurtransplantationer. Det är en minskning med 10 procent mot 2019. Men siffran visar att transplantationsverksamheten ändå har hållits igång under coronapandemin.

Coronapandemin har drabbat svensk sjukvård på många sätt. Även den svenska njurvården med transplantationsverksamheten har påverkats. Nu visar siffror från Svensk Transplantationsförening att totala antalet njurtransplantationer 2020 minskade från 476 för år 2019 till 429. En minskning med cirka 10 procent.

– Transplantationsverksamheten har klarat sig förhållandevis bra under pandemin. Förvånansvärt många njurtransplantationer har genomförts medan många andra operationer har ställts in, säger Håkan Hedman, ordförande i Njurförbundet.

Siffran har hjälpts upp av att antalet DCD-transplantationer, njurdonationer efter cirkulationsstillestånd, blev hela 22 stycken 2020. Det är en kraftig ökning från föregående år och visar hur viktig DCD-donationer är. Donationsformen var inte möjlig i Sverige förrän år 2018.

DBD-donationer, donation efter hjärndöd, vilket är vanligast i Sverige, sjönk från 323 till 291 genomförda donationer.

Operationer med njure från levande donator ställdes in under våren på grund av pandemin men återupptogs sedan i slutet av sommaren. Detta syns också i siffrorna. 116 donationer från levande donator genomfördes 2020, jämfört med 147 året innan.

Källa: Njurförbundet

Foto: Freepik.com