Mager fisk minskar risken för typ 2-diabetes

En ny studie dokumenterar att mager fisk ger dig en minskad risk att utveckla typ 2-diabetes. Effekten är störst bland överviktiga, men även de med normal vikt kan minska risken avsevärt genom att äta mer mager fisk.

– Vi undersökte sambandet mellan kost och typ 2-diabetes, och vi hade ett särskilt fokus på mager fisk, fet fisk och Omega 3-tillskott, säger Jannike Øyen, seniorforskare vid Havsforskningsinstitutet i Norge. Havsforskningsinstitutet har tillsammans med National Institute of Public Health genomfört studien baserat på data från mer än 60 000 deltagare i den norska MoBa -undersökningen (mamma, pappa och barnundersökning) samt data från bl.a. receptregistret.

Resultaten är häpnadsväckande. Ökat intag av mager fisk minskar sannolikheten för typ 2-diabetes med 29 procent för hela befolkningen. För den som är överviktig minskar risken med hela 39 procent.
Det bevisade sambandet gäller endast konsumtion av mager fisk som torsk, kolja eller sej. Ingen liknande effekt hittades med intag av fet fisk, inte heller med användning av Omega 3-tillskott.

Har följt gruppen i över 7 år
Forskare har följt en stor grupp länge. När studien startade hade ingen av deltagarna diabetes. Idag har 683 av deltagarna utvecklat typ 2-diabetes.
– Eftersom det här är en så kallad epidemiologisk studie kan vi säga mycket om sannolikhet och risk, men lite om orsak och samband, säger Øyen.
Ändå kan forskarna säga en hel del tack vare all data de har om personerna i studien. Det har bland annat varit möjligt att korrigera för allt från fysisk aktivitet till intag av andra livsmedel och mediciner.

Annan forskning visar också att mager fisk kan förhindra fetma, och vi vet redan att fetma är en av riskfaktorerna för diabetes.


Du kan läsa hela forskningsartikeln i Diabetes Care Journal.

Källa: diabeteswellness.no

Foto: freepik.com