Lär dig skapa motiverade och välmående team!

Drömmer du om att få välmående och effektiva medarbetare som vill stanna på sina jobb? Kom till Dialäsens Chefsdagar  5-6/2 2019 och inspireras av Charlotte Råwall, sjuksköterska, psykolog och organisationskonsult.

Hon kommer lära dig grunderna i att skapa  motivation och engagemang hos dina medarbetare. Charlotte Råwall har stor erfarenhet av att coacha ledare och arbetsteam mot ökad effektivitet och välmående. Hon leder bland annat flerdagarskurser för personal inom vård- och omsorg och kommer till Chefsdagarna för att hålla en föreläsning i hur du själv kan lyckas skapa glada och produktiva team.

Kunskap om hur man kan skapa motivation och engagemang hos medarbetare är nyckeln till ökad effektivitet, måluppfyllelse och arbetsglädje både för individer och grupper.
Charlotte kommer berätta om hur du kan stärka din chefsroll med kunskap om ledarstilar och senaste forskningen som visar de mest effektiva strategierna för att främja motivation. Du få också lära dig hur du anpassar ditt ledarskap till enskilda medarbetare och hur du kan skapa produktiva och välmående team.

Anmäl dig här!

MÖT OCKSÅ:

TOMAS DANIELSSON, forskare, Stressdoktor, beteendevetare

 Ny teknik och ett arbetsliv i ständig förändring ställer nya krav på chefer i vården. Nu kan du lära dig att tänka nytt ! Vi är också glada att kunna  presentera Stressdoktor Tomas Danielsson som en av våra föreläsare.

Tomas kommer ge dig verktyg för att skapa bättre arbetsklimat och lära dig hur du kan förhålla dig till nya tekniken utan att drabbas av stressrelaterad ohälsa. Tomas Danielsson har under många år jobbat som expert och föreläsare i stressfrågor. Han är  en välkänd författare och tv-profil som bland annat blivit känd som hela svenska folkets stressdoktor. Följ med på denna tankeväckande resa in i det nya arbetslivet och lär dig hur du kan förhålla dig till den nya tekniken och skapa ett positivt arbetsklimat.

 

MATTIAS KLAWITTER, FALCK HEALTHCARE

”Så hanterar du missnöje på jobbet-  unik workshop”

Det är inte ovanligt att det förekommer lite missnöje i vård- och sjukvården, eftersom arbetsgrupperna är beroende av varandra. Att som chef skapa en god arbetsplats är ettav chefsskapets allra viktigaste uppdrag. Mattias kommer ge tips och råd för att hantera missnöje bland personalen på ett konstruktivt sätt som resulterar i stärkt sammanhållning och ökad teamkänsla.

 

Liselott Hamfelt, arbetsmiljöinspektör, Arbetsmiljöverket

”Stärk ditt ledarskap inom vården”

Chefer inom vård och omsorg arbetar under tidspress, har hög arbetsbelastning med stora ansvarsområden och många medarbetare. Därför har regeringen gett Arbetsmiljöverket i uppdrag att utreda ledarskapets förutsättningar i vård och omsorg. I september presenterade Arbetsmiljöverket sin rapport och till Chefsdagarna kommer arbetsmiljöinspektör Lise-Lott Hamfelt  och ger dig rapportens resultat och rekommendationer för hur du kan stärka ditt ledarskap.

 

KOM TILL CHEFSDAGARNA!

Dialäsens och Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförenings nätverksträff Dialäsens Chefsdagar äger rum i Stockholm. Det är 17:e gången vi arrangerar detta möte som etablerats som ett ledande forum för chefer inom vård och omsorg.

Anmäl dig här!

Vår vision är att detta möte ska skapa förutsättningar för att stärka chefer inom vård och omsorg i hela landet med inspiration, kunskap och kompetensutbyte. Årets möte fokuserar på spännande framtidsfrågor inom arbetsmiljö och förändring.

Missa inte chansen att vara med och anmäl dig senast 1 december!

ANMÄL DIG SENAST 1 december – 2018

Sedan 2002 har chefer inom njursjukvården samlats för att tillsammans utbyta erfarenheter och få nya kunskaper för att leda vården framåt.  Årets möte går liksom i fjol av stapeln på Långholmens Wärdshus och Hotell i Stockholm med spännande teman som fokuserar på ledarskap i en tid av förändring,  hur vi kan effektivisera och utveckla den personal vi redan har, hur man skapar förutsättning för medarbetarna att hitta egen motivation och hur man hanterar missnöje i teamet. Vi bjuder på föreläsningar av välrenommerade experter inom  ledarskapsområdet och liksom i fjol uppskattade workshops. Dagarna varvas med föreläsningar, livliga diskussioner, ledarskapscoachning och inte minst tid för reflektion och utbyte med dina chefskollegor från hela landet.

UR PROGRAMMET:

  • Så skapar du ett motiverande, produktivt och välmående team
  • Så påverkar stress ledarskapet så kan du hantera den i teamet
  • Hur kan vi effektivisera och utveckla den personal vi redan har
  • Hur skapar man förutsättningar för medarbetarna att hitta egen motivation
  • Praktisk workshop i konflikthantering
  • SNSF- bikupor

Anmäl dig här!

ANMÄL DIG SENAST 1 DECEMBER

DELTAGARAVGIFT: 6195 kr. I deltagaravgifen ingår boende, föreläsningar, fika, lunch, middag på Långholmens Wärdshus, konferenspaket, frukost och lunch. Betalning sker mot faktura.

PLATS: Långholmen är en plats med en rik historia präglad av det forna fängelset som lades ner 1975. Kronohäktet uppfördes etappvis mellan åren 1833 – 1880. Hotellcellen har förutom celldörren inte mycket kvar av sitt ursprungliga utseende. Åren 1975-1987 stod Kronohäktet tomt och förföll. Det kunde, trots dåligt skick, renoveras.

Fängslande hotell – Långholmen Hotell 

Fängslande hotell Långholmen hotell ligger i det som under slutet av 1800-talet och fram till nedläggning var Sveriges största fängelse med mer än 500 celler. Då fängelset lades ned 1975 öppnades öns stränder för promenader och en ny epok inleddes. De forna cellerna är idag renoverade och har en fängslande och spännande charm. P.S. Du får egen nyckel till din cell!

Bankettmiddag: Långholmens Wärdshus 

Långholmens Wärdshus ligger inrymt i Alstaviks malmgård från 1670-talet. Här kan du avnjuta det bästa ur svensk mattradition, tillagat på lokala råvaror i en historiskt fängslande miljö. Här serveras både dagens lunch samt à la cartemeny till både lunch och middag. För de större sällskapen rekommenderar vi vår festvåning, som lämpar sig utmärkt för bröllop och företagsarrangemang. Vi är dessutom Svanenmärkta! Långholmen är en ö tillhörande Södermalm i närheten av Hornstull.
Varmt välkomna önskar
Dialäsen och  Svensk  Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening !
För information: info@dialasen.com