Lågintensiv motion kan motverka fatigue

Vid kronisk sjukdom kan man drabbas av fatigue, en slags sjukdomsrelaterad trötthet. Många patienter vittnar om en trötthet som inte går att vila sig ifrån.

När en frisk person är trött finns det oftast en förklaring. Det kan bero på stress eller dålig nattsömn. Fatigue däremot är en djup, oförklarad trötthet som finns där trots att man har sovit bra.

Patienter med kronisk njursjukdom har beskrivit fatigue som att de befinner sig i en njurdimma. Många beskriver också en tyngdkänsla i kroppen. Tröttheten tar överhand och kan bli ett hinder i vardagen.Det finns beskrivet två typer av fatigue. Fysisk fatigue är trötthet i muskler, nedsatt uthållighet vid fysisk aktivitet och energibrist. Den andra typen beskrivs som mental fatigue och innebär en mental trötthet med en känsla av brist på energi som inte härleds till kroppen. Det är inte ovanligt att minne, uppmärksamhets- och koncentrationsförmågan är påverkad. Vid kronisk njursjukdom är det inte ovanligt att det finns en kombination av båda typerna av fatigue. För en del lättar trötthetssymtomen när behandling med dialys kommit igång. För många med hemodialys (HD) kan dock tröttheten bli extra påtaglig just efter dialysbehandlingen.

Går det att mildra tröttheten? En bra början är att sträva efter att sova ordentligt, äta regelbundet och näringsriktigt, motionera, undvika stress och att inte röka. För att hantera sin trötthet handlar det även om att kartlägga, planera och prioritera i vardagen, och det underlättar om omgivningen är förstående. Kunskap om hur man bäst kan hushålla med energin är ett viktigt steg i rätt riktning.

Aktivitetsdagbok

Genom att föra aktivitetsdagbok under några veckor kan mönster hittas som går att påverka eller förändra. Att ta reda på när tröttheten är som störst och om det finns piggare stunder. Hur ser sömnmönstret ut under dygnet? Visar det sig att man har en piggare stund på förmiddagen så är det bra att utföra uppgifter som kräver koncentration eller energi då. På detta sätt kan tröttheten mildras. Idag finns det en uppsjö av olika aktivitetsdagböcker, både appar och i pappersformat att ta till stöd för att få kunskap om hur man bäst kan hushålla med energin. Det viktiga är att välja en där information om dagens aktiviteter, behov av vila, och sömn kan samlas.

De flesta med fatigue mår bättre av att motionera. En bra kondition och muskelstyrka minskar tröttheten. Generell trötthet förbättras av pulshöjande träning. Träning i sig ökar den fysiska kapaciteten, och det innebär att aktiviteter i vardagen lättare kan utföras. Den träning som bäst visats motverka fatigue är lågintensiv uthållighetsträning, såsom promenader och cykling men även lätta styrketräningsövningar. Det kan vara bra att ta sig tid att vila en stund före träningen, för att ha kraft inför uppgiften, samt en stund efteråt för återhämtning.

Ät före träning

Se också till att ha ätit något en stund före träningen, så att kroppen inte är dränerad på energi. Det är samtidigt viktigt att behandla annat som kan förvärra tröttheten. Det kan exempelvis vara lågt blodvärde eller olika smärttillstånd. Fatigue kan i sin tur förstärka smärtkänsligheten. Det kan vara bra att göra en översyn av aktuella läkemedel, då vissa kan förstärka tröttheten och känslan av dåsighet.

För att bibehålla sin livskvalitet vid kronisk njursjukdom är det viktigt att prioritera så att det finns energi för att göra även det som är roligt.

Av: Mia Trondsen, Msc. Leg Fysioterapeut