Kateter kopplas till de flesta blodinfektioner hos dialyspatienter

Enligt en ny analys av data från amerikanska dialysanläggningar. Visar att användandet av kateter för att få tillgång till blodet under hemodialys fortsätter vara kopplat till ökade blodflödesinfektioner hos dialyspatienter. Resultaten publicerades nyligen i Clinical Journal of the American Society of Nefrology (CJSAN).

 

Personer som behandlas med dialys har en ökad risk att utveckla infektion på grund av det återkommande behovet komma åt blodbanan. Experter rekommenderar en AV-fistel (Arterio-Venös fistel) som  skapas genom att en artär och en ven kopplas ihop kirurgiskt. Resultatet blir att venen vidgas och blir kraftigare. Efter några veckor kan den sedan användas för dialys. Ibland är den egna venen inte tillräckligt tålig, istället opereras ett AV-graft in. Ett graft är ett konstgjort kärl gjort i ett vävnadsvänligt material. AV-fisteln eller graftet sitter oftast i armen. AV-fisteln och AV-graft används för att komma åt blodbanan vid dialys. Ett mindre antal patienter använder en kateter istället för en AV-fistel eller transplantat. Skälen är många, men bland annat otillräckliga förberedelser för dialys eller för att undvika en operation.

 

I Center for Disease Control and Prevention (CDC) senaste  analys av den data som insamlats från år 2014 uppmärksammades det att 6005 stycken hemodialyskliniker rapporterat in data för totalt 160 971 dialyshändelser inklusive 29 516 blodkroppsinfektioner. 149 722 intravenösa antimikrobiella starter samt 38 310 händelser av pus, rodnad eller ökad svullnad vid hemodialysens ingångshål.

Bild lånad från CJASN

Forskarna fann att 77 procent av blokroppsinfektionerna var relaterade till patienternas blod. 63 procent av dessa och 70 procent av accessrelaterade blodkroppsinfektioner inträffade hos patienter med en central venös kateter. Blodkroppsinfektioner och andra händelser som uppkom vid dialysbehandlingen var också högst bland patienter som använda centrala venösa katerar. Staphylococcus aureus var den vanligaste blodkroppsinfektions patogenen (31 procent) och 40 procent av de testade S. aureus-isolaten var resistenta mot antibiotikummeticillinet.

”Vi har nu en tydligare bild av nivåerna och typerna av infektioner som hemodialyspatienter i USA Upplever – nästan alla amerikanska hemodialyskliniker deltar i CDC:s händelseövervakning.”, säger dr Nguyen och fortsätter ”Våra resultat understryker behovet för hemodialysklinker att jobba infektionsförebyggande och vaskulär åtkomstvård”.

Källa: http://cjasn.asnjournals.org/content/early/2017/06/29/CJN.11411116