Kan järn och motion minska trötthet hos njursjuka?

Nu har den första patienten rekryterats till en treårig studie som ska undersöka om intravenöst järn kan vara till nytta för personer med kronisk njursjukdom.

Forskarna kommer att rekrytera 70 personer med järnbrist som inte har blodbrist eller dialys till studien. Dessa personer kommer att få intravenöst järn i kombination med ett åtta veckors träningsprogram. Studien leds av doktor Sharlene Greenwood, konsultfysioterapeut i njur- och träningsrehabilitering och Dr Kate Bramham, klinisk lektor och nefrolog, båda vid King’s College Hospital, London.

– Vi är mycket glada över att kunna ha starta denna enormt viktiga studier som tar upp ett problem som verkligen betyder något för våra patienter, säger Sharlene. Några av patienterna i studien kommer att ges järn medan andra får placebo. Alla patienter ska genomföra ett åtta veckors träningsprogram. Genom att jämföra resultaten hoppas vi kunna ta reda på om järn till patienter som inte är anemiska men har låga järnnivåer, kan förbättra sin förmåga att träna, sin muskelmetabolism, fysisk funktion och trötthetsnivåer. Om det lyckas kan detta bana väg för en mycket större klinisk prövning.

Läs om studien på Kidney Research Uk.

Källa: Njurfonden.se

Foto: Pixabay