Johan cyklade in 30115 kr till Njurfonden

30.115 kronor – så mycket pengar samlade Johan Kring in i år genom att cykla tre cykellopp för sin njursjuke bror till förmån för Njurfonden.

Johans arbetsgivare Opus Bilprovning uppmärksammade Johans insats på Facebook och skänkte lika mycket pengar som Johan – för varje gillamarkering 5 kronor, och delning 10 kronor.

Gärningen uppmärksammades den 15 november då Opus Bilprovning fick motta Njurfondens gåvodiplom, medan Njurfonden tilldelades en värdecheck på det insamlade beloppet.

Källa: Njurfonden