Högproteindiet kan vara skadlig för njurarna

En proteinrik diet, som ofta rekommenderas som ett sätt att gå ner i vikt och hålla sig frisk, verkar vara skadlig för njurarna även hos individer med uppenbarligen normal njurfunktion. Det visar två separata studier som nyligen publicerades online i Nephrology Dialysis Transplantation.

Kostregimer där det dagliga proteinintaget ökar till 20% eller mer av det totala dagliga energiintaget, kan äventyra njurhälsan och resultera i en snabbare försämring av njurfunktion hos individer med risk att utveckla kronisk njursjukdom. Därför måste människor vara medvetna om att det finns en baksida av dieter med högt proteinintag och att begynnande njursjukdom alltid bör uteslutas innan man ändrar sina matvanor till en proteinrik diet, säger Denis Fouque , doktor, vid Centre Hospitalier Lyon-Sud, Frankrike.

Överviktiga, diabetiker och personer med hjärt-kärlsjukdom i sin sjukdomshistoria är särskilt utsatta. Jämfört med populationen som helhet har personer med exempelvis hjärt-kärlsjukdom i genomsnitt en dubbelt så hög försämringstakt av njurfunktionen säger professorn Kevin Esmeijer vid Leiden University Medical Center i Nederländerna, som ledde en av studierna.

Källa: njurfonden.se, medscape.com

Foto: Pixabay