High tech i glesbygden ger glada patienter

Glada att äntligen vara igång med de nya dialysmaskinerna är Margareta Laxvik, enhetschef på dialysmottagningen, Caroline Andersson, sjuksköterska och Marina Förström, sjuksköterska.

Nu slipper dialyspatienter i Region Jämtland Härjedalen långa resor när Östersund som tredje sjukhus i Sverige erbjuder en ny maskin för dialys i hemmet som styrs på distans via nätet.

-Det blir mer patientsäkert eftersom vi kan optimera behandlingen, säger enhetschef Margareta Laxvik.

Sommaren brukar vara en besvärlig period för många dialyspatienter. Men för några patienter i Region Jämtland Härjedalen har den här sommaren istället inneburit en ny frihet.

I maj lämnades de två nya nattmaskinerna för så kallad påsdialys i hemmet ut till patienter på dialysmottagningen på Östersunds sjukhus. I stället för att information om dialysen som görs hemma lagras på ett minneskort så laddas den upp direkt till en molntjänst. Det innebär att sjukvårdspersonalen på dialysmottagningen i realtid kan se hur behandlingen går.

I sommar har mottagningen fått in fem nya påsdialysmaskiner. Totalt har 13 patienter fått med sig maskiner hem – de flesta bor på långt avstånd från Östersunds sjukhus. Det enda som krävs är att det finns mobiltäckning där de bor då maskinen kopplas upp via mobilnätet.

-Allt har fungerat bra hela sommaren, säger Margareta Laxvik som är enhetschef på dialysmottagningen på Östersunds sjukhus.

Caroline Andersson.

– Patienterna har efterfrågat det här. I vårt län, med de avstånd som är här, är det fantastiskt att ha fått till det, säger Caroline Andersson sjuksköterska på avdelningen.

I den tidigare nattmaskinen sitter ett minneskort där all information om dialysen sparas. En gång i månaden har patienten fått komma in med kortet till mottagningen på sjukhuset så att sjukvårdspersonalen kunnat gå igenom informationen från den och se hur behandlingen går.

Ökad patientsäkerhet

Sjuksköterskan kan nu ändra en inställning via datorn på mottagningen på sjukhuset och sedan finns den direkt i maskinen hos patienten samma minut. Det kommer upp ett meddelande på skärmen hemma hos patienten som den får godkänna, så man är medveten om att det blir en förändring.

– Det blir mer patientsäkert eftersom man kan optimera behandlingen. Det blir också en tillfredsställelse för sjuksköterskorna att ha koll på behandlingen på ett annat sätt, säger Margareta Laxvik, mottagningens enhetschef.

– I början när man startar upp en patient kanske man inte riktigt vet vilka inställningar man ska ha. Nu kan man ändra det härifrån sjukhuset hem till patienten. Tidigare började man med någon standardvariant och när sedan patienten kom in med kortet så läste man bakåt i tiden och kunde justera då, sedan vänta till nästa gång, en månad senare.

-Det är fantastiskt bra. När vi kommer in på morgonen kan vi se precis hur behandlingen har fungerat under natten, säger Marina Förström sjuksköterska på mottagningen som också berättar att flera av patienterna nu slipper många och långa bilresor.

-En patient bor tillexempel 20 mil från Östersund och hade i normala fall annars hade behövt åka in till Östersund för dialys tre dagar i veckan

En annan patient har varit orolig för tekniken och mobiltäckning.

-Vi har en patient som bor där de tagit bort det fasta telefonnätet och vi var lite osäkra på det mobila nätet där. Men det fanns mobiltäckning och hon behöver inte ha en dator eller ens en mobiltelefon. Det är verkligen ”high tech” även långt ut i glesbygden!

Kopplar upp sig via mobilnätet

Fördelen med påsdialys är att den kan göras i hemmet. Ett alternativ är att göra den manuellt under dagtid, patienten måste då vara beredd att tömma en påse med vätska från magen manuellt flera gånger under dagen. Alternativet är att det görs nattetid när patienten sover med hjälp av en särskild nattmaskin, något som dialyspatienter i Region Jämtland Härjedalen haft möjlighet till under många år.De nya påsdialysmaskinerna för bruk nattetid som nu börjat användas har öppnat upp för färre resor och betydligt mer effektiv behandling.

Dialysmottagningen hade hoppats på att komma igång med de nya apparaterna redan i fjol men på grund av den nya dataskyddsförordningen, GDPR, som började gälla den 25 maj så har det dröjt. Det fanns en del frågetecken kring att personuppgifter förs över via nätet och en molntjänst. Men efter möten med jurister från tillverkaren och regionen så fick införandet grönt ljus.

Ökad delaktighet och trygghet

– Det här är verkligen i linje med vårt mål på dialysenheten, dels att utöka antalet självbehandlingar och utveckla distansteknik samt en större delaktighet och trygghet för patienten, säger enhetschef Margareta Laxvik.

Av: Ulrika Efthamre

Foto: Sara Rönnberg