Hemligheten bakom framgångarna i Östersund

Marina Förström, Caroline Andersson, Mona Kärrman, Marie Mark och Carolina Hasselström. Foto: Jennie Wennberg/ Region Jämtland Härjedalen.

Envishet och patientfokus har gjort dialysmottagningen på Östersunds sjukhus till ett nationellt föredömeFör ett år sedan belönades de med Vårdförbundspriset. Hemligheten bakom framgångarna är digital dialysbehandling i hemmet.

 Digital dialysbehandling på distans vid dialysmottagningen i Östersund ger ökad livskvalitet för patienterna, samtidigt som Region Jämtland Härjedalen uppnår mångmiljonbesparingar. I november förra året belönades PD-mottagningen på Dialysen på Östersunds sjukhus med Vårdförbundspriset 2022, ett av landets största hälso- och sjukvårdspriser. Mottagningens radarpar, dialyssjuksköterskorna Marina Förström och Caroline Andersson, säger att det är först i efterhand som de har förstått prisets genomslag.

– Redan innan var många nyfikna på vårt sätt att jobba, men i år har vi fått ännu fler förfrågningar om att delta på mässor, i poddar och som inspirationsföreläsare, berättar Caroline Andersson.

– Det bästa är att bidra till att dialysvården får större uppmärksamhet. Bland de kroniskt sjuka är det enligt studier patienter i dialys som fortfarande har sämst delaktighet i sin vård, tillägger Marina Förström.

Dialysen i Östersund har blivit nationellt föredöme.

Stora geografiska avstånd

Hon anställdes på mottagningen 1997 och Caroline anslöt 2014. Sida vid sida har de under många år arbetat för att förbättra och förenkla patienternas vardag. Bland annat har de lagt kraft på att bemästra de stora geografiska avstånden i Region Jämtland Härjedalen. Sjukhuset i Östersund är regionens enda och det finns exempel på dialyspatienter som flera gånger i veckan har fått resa 20–30 mil, enkel resa, för att få sin livsuppehållande behandling.

– Utöver långa resor i sig har patienterna ofta behövt samåka och kanske vänta flera timmar på en sjukresebil. Det är inte humant, påpekar Caroline Andersson.

Egenvård och molntjänst

Ett första steg till ökad frihet för patienterna var att satsa på egenvård genom påsdialys i hemmet. Med hjälp av en så kallad nattmaskin kan patienten själv genomföra sin bloddialysbehandling. Maskinen kan dessutom följa med till exempelvis sommarstugan, förutsatt att det finns el och mobiltäckning. Uppgifter om patientens värden lagrades till en början på ett minneskort i nattmaskinen. En gång i månaden studerade dialysmottagningen informationen för att vid behov justera behandlingen. Så såg rutinerna ut tills Marina Förström och Caroline Andersson var på en konferens och hörde talas om en ny, digital plattform. Via en molntjänst skulle det bli möjligt att följa patientdata i realtid och därmed göra snabbare anpassningar. Fördelarna var uppenbara, men regionens jurister var osäkra på om molntjänsten var förenlig med EU:s dataskyddsförordning GDPR. Efter mer än ett års utredning kom till sist ett klartecken.

– Vi tillhör en liten region med tätt samarbete mellan avdelningarna, men ändå tog det tid att reda ut juridiken. Det bästa vore förstås om landets regioner hade en nationell samordning kring frågor som dessa, säger Marina Förström.

Högst andel hemdialys i landet

Sedan den digitala plattformen infördes har distansbehandlingarna ökat markant. För fem år sedan genomfördes 85 procent av dialyserna på klinik och resten i hemmen. I dag sker hela 60 procent av dialyserna i patienternas hem.

– Det finns ingen annan region som har lika stor andel hemdialys som vi, sett till det procentuella patientunderlaget. För vår del handlar det om 30 patienter som alla har fått mer flexibla liv och större självständighet. Många kan till och med arbeta heltid numera, förklarar Marina Förström.

Fast läkarkontakt

På dialysmottagningen kan sjuksköterskorna nu följa patienternas vikt, blodtryck och liknande på daglig basis. Patienterna har dessutom en fast läkarkontakt en gång per månad.

– Vi har länge arbetat för att avskaffa stafettläkartjänsten och för en tid sedan blev det verklighet. Fasta läkare ger en annan kontinuitet för patienten, framhåller Caroline Andersson.

Inte bara patienterna gynnas av den nya tekniken och det nya arbetssättet. Redan första året med utökad egenvård sparade regionen sex miljoner kronor bara på minskade sjukresor. Samtidigt innebär digitaliseringen att det snabbt kan göras justeringar i behandlingarna, vilket förebygger inläggningar på sjukhuset.

Inspiration på konferenser

– Vi har fortfarande jättemånga idéer kring hur dialysvården kan utvecklas. Bland annat vill vi få till en egenvårdsenhet på mottagningen, så att patienterna kan få egna passerkort och komma hit när det passar dem. Så fungerar det redan på flera kliniker i landet, men hos oss har det hittills varit svårt att lösa lokalfrågan, konstaterar Caroline Andersson.

En annan strävan är att se över möjligheten till hybridbehandlingar, det vill säga en kombination av egenvård och vård på mottagningen. Ambitionen är även att all dialysvård ska utföras av ett och samma team, oavsett dialyssort.

Inspirationsföreläsning i Stockholm

Under vintern har Caroline Andersson och Marina Förström bland annat medverkat i SKR:s Nära vård-podden. Till hösten ska de till exempel delta i en patientsäkerhetskonferens som Socialstyrelsen arrangerar och hålla i en inspirationsföreläsning för en dialysklinik i Stockholm. De får sin drivkraft och energi från nöjda och tacksamma patienter, men även från gott samarbete med kollegor, läkare och chefer.

– Det är viktigt med chefer som låter personalen åka på utbildningar och konferenser, det ger ofta stor inspiration. Att få chans att påverka gör jobbet så mycket roligare, och underlättar vardagen här på mottagningen. Men vår främsta inriktning är alltid att hitta den bästa lösningen för varje patient. Det är hela tiden vårt övergripande mål, säger Marina Förström.

 Av Lena Lidberg

Foto: Region Jämtland Härjedalen, Vårdförbundet

Det här är Vårdförbundspriset:

Varje år uppmärksammar Vårdförbundet, i samarbete med Folksam, medlemmar som arbetar för en förbättring för patienter med hjälp av personcentrerad vård.Prissumman på 500 000 kronor delades för 2022 mellan två mottagare: 250 000 kronor gick till PD-mottagningen på Dialysen på Östersunds sjukhus och 250 000 kronor gick till Jasmine Glantz, omvårdsansvarig sjuksköterska på Onkologen på Skånes universitetssjukhus. Priset delades ut på Vårdgalan i Stockholm i november.

Juryns motivering:

I en till ytan stor region med bara ett sjukhus är utmaningarna många. För patienter som kan behöva resa 30 mil – enkel resa – för att få vård är det stort att erbjudas behandling i hemmet. Genom att implementera ny teknik i form av en digital plattform, där behandlingar kan utvärderas och justeras på distans, har vår kandidat bidragit till att öka andelen patienter med hemdialys från 15 till 60 procent. Här pratas inte bara om digitalisering – här används möjligheterna för att på riktigt främja en personcentrerad vård. Genom samverkan med njursviktssjuksköterska, kirurg och kommunal vård har regionens dialyspatienter numera fast vårdkontakt, färre sjukhusresor och en ökad livskvalitet. Med mod att säga ’prova’ när andra säger ’omöjligt’ fortsätter teamet mot målet att skapa en egenvårdsenhet som utvecklar dialysvården vidare.”

Dialysen i Östersund vinner både pris och patienternas hjärtan. På Vårdförbundsgalan i november firade PD-mottagningen vinsten av Vårdförbundspriset.