Hedersutnämnande av MTFD

Joost Fokkelman,orförande MTFD och Gunnar Malmström,hedersmedlem.

Våren är så mycket mer än bara solen och värmen som kommer tillbaka. Det är också startskottet för MTFD:s kongress och utbildning. I år var det Njurmedicinskt Vårmöte i Göteborg. Göteborg visade sig från sin allra bästa sida med strålande sol och vårvärme. 500 kongressdeltagare från olika professioner samlades.

Grundkurs i dialysteknik

Vårmötet har haft uppehåll i flera år men nu fick alla träffa varandra och ha ett fysiskt möte som började med en grundkurs i dialysteknik. Cirka 40 nyfikna tekniker deltog och det var en lyckad kurs. Grunderna i dialysteknik, elsäkerhet och även njuranatomi samt njursjukdomar belystes. Nästa år planerar MTFD en fortsättning på teknikerkursen. År 2024 kommer vi anordna en fördjupningskurs i dialysteknik.

Försörjningsberedskap

Efter kursen fortsatte vi med ett intressant kongressprogram. Genomgående tema på tisdagen var försörjningsberedskap. Enligt medlemmarnas önskemål fördjupade vi oss i sårbarheten och omvärldsfaktorer som påverkar våra dialysapparater. Läkemedelsverket berättade om regeringsuppdraget gällande försörjningsberedskap och Västra Götalands säkerhetschef beskrev sjukhusens kontinuitetshantering. Sista kongressdagen fylldes med nyheter från industrin, avvikelsehantering och elsäkerhet vid dialys. MTFD ska vara stolta över att kunna anordna dessa innehållsrika dagar.

Hedersmedlem

Stolta ska vi också vara för att vi kunde utse Gunnar Malmström till MTFD:s allra första hedersmedlem i vår förening. Gunnar har gått i pension och har betytt otroligt mycket för MTFD. På årsmötet utsåg vi honom till hedersmedlem och han fick möjlighet att berätta kort om några fina upplevelser han hade haft genom MTFD. Det illustrerade han med fina foto där man kunde se dialysapparater som många av oss inte skulle känna igen. Tekniken har gått fram väldigt mycket. Att se Gunnar och hans apparater på en sjukhusvind i bruntonade foton påminde om en svunnen tid.

GMP-dialyskursdag

 Det kan vara bra att blicka tillbaka och fundera på det som ligger bakom oss. Men det är också viktigt att titta framåt. MTFD kommer att anordna en kursdag som är för alla yrkeskategorier inom dialys. GMP-dialyskursdag 2023 anordnas på Rosenlunds sjukhus den 21 september. Denna före detta ”SLS-dag” kommer att fokusera på Läkemedelsverkets nya dialysföreskrifter.

Snart är det dags för höst och i år håller MTFD en bra GMP-dialyskursdag. MTFD finns för er oavsett vilken årstid vi befinner oss i. MTFD:s ledord är:  ”Vi verkar för att informera och utbilda inom området dialys”. Det kanske behöver ett tillägg: ” Vi verkar för att informera och utbilda inom området dialys, oavsett årstiden”.

Av Joost Fokkelman, ordförande Medicinsk Teknisk Förening Dialys

Foto Ulrika Efthamre