GelinStiftelsen stöttar nytt forskningsprojekt

Lars-Erik Gelin och Michael Olausson

Forskaren Michael Olausson får bidrag av GelinStiftelsen för ett projekt som kan leda till att väntetiden till en njurtransplantation förkortas.

På Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg skapades en transplantationsenhet redan 1965 på initiativ av professor Lars-Erik Gelin. Han var forskare och kirurg och trodde på transplantation som den bästa behandlingen vid allvarlig njursvikt. Under Lars-Erik Gelins ledning utvecklades transplantationsenheten vid Sahlgrenska till en av världens största redan under 1970-talet. Sahlgrenska har behållit sin position och Transplantationscentrum vid sjukhuset har idag den mest omfattade transplantationsverksamheten i landet. Lars-Erik Gelin avled hastigt 1980, några veckor efter sin 60-årsdag.

Stiftelsen grundades 1981

På initiativ av Njurförbundet Västsverige grundades GelinStiftelsen den 5 april 1981. Stiftelsens ändamål är att stödja forskning som rör njurersättande behandling med inriktning på njurtransplantation. Under 40 år har GelinStiftelsen bidragit med nära 15 miljoner kronor till forskningen inom transplantationsområdet. Många av projekten har bedrivits i Göteborg av framstående forskare. En av forskarna är Professor Michael Olausson. Han entusiasmerades redan som ung student av Lars-Erik Gelin och har sedan dess under hela sitt yrkeslivägnat sig åt forskning och transplantationskirurgi. I dag räknas Michael Olausson som en av de mest framstående kirurger och forskare inom transplantationsområdet.

Väntetiden kommer att förkortas

Nu ska GelinStiftelsen medverka till finansieringen av ett av Michael Olaussons forskningsprojekt som kommer att leda till att tiden mellan uttagsoperation från en avliden donator och mottagare kan avsevärt förlängas. Det blir då möjligt att bättre kunna matcha den donerade njuren med rätt mottagare. För njursjuka innebär det att fler kommer att kunna transplanteras och att väntetiden till en njurtransplantation förkortas. 

Källa: GelinStiftelsen

Foto: GelinStiftelsen