Framtidstema med stor variation på årets vårmöte

SNSF:s styrelse : vice ordförande Anki Ryman, vice sekreterare Katarina Bäckström,, ordförande Linda Afsenius, suppleant Shahandeh Seyfizadeh, kassör Magdalena Ivarsson, sekreterare Cecilia Lindmark.


Drygt 300 personer var på plats vid årets njurmedicinska vårmöte i Gävle.

-Vi har fokuserat på framtiden och vad som kommer hända framöver inom njurmedicin,säger moderator Ulf Wrege från organisationskommittén.

Årets vårmöte ägde rum 7–9 maj i konserthuset i Gävle.  

Bland deltagarna fanns framför allt sjuksköterskor, läkare, medicintekniska ingenjörer, fysioterapeuter och dietister.

Bakom programmet stod Svensk Njurmedicinsk sjuksköterskeförening (SNFS) och dess organisationskommitté från Gävle.

Temat för i år var ”Framtiden inom den njurmedicinska vården och dess utmaningar”.

Öppnings talare och moderator var Ulf Wrege, nefrolog och tidigare överläkare på dialysen i Gävle och medlem i organisationskommittén.

Ulf Wrege var moderator

-Det har varit fantastiskt att vara med på resan inom njursjukvård sedan 1979 här Gävle, säger Ulf Wrege.

– Framtiden tror jag framför allt kommer handla om nya maskiner och framför allt bärbara. En bärbar HD är det stora på gång, menar Ulf Wrege.

-Inom PD är det appar och att kunna styra sin behandling.

Fullspäckat schema

På schemat fanns ett digert program och under dagarna talade bland andra Olle Westling, far till prins Daniel om donationen till sin son.

Olle Westling berättade om den känslosamma resan inför donationen till prins Daniel.

Monica Mattsson från Gävle samt Nina Skogsberg och Monica Nilsson från Hudiksvall berättade om en ny app, LIVA, och hur den kan motivera till hälsosammare livsstil hos patienter.

Eva Westergren förklarade resultaten av studien ”Belastningsbesvär hos Hemodialyssköterskor.” För MTFD:s medlemmar talade Jose´ Divino från Karolinska Institutet om nya tekniker inom dialys och hemdialys.

Kristina Nilsson, specialistsjuksköterska från Vrinnevisjukhuset i Norrköping berättade om ” Introduktionskurs i Njurmedicinsk omvårdnad stöd för nya sköterskor”:

En posterutställning och besök på hemodialysen och PD-mottagning på Gävle sjukhus ingick i också i programmet. SNSF delade ut pris för bästa poster som i år gick till Lydia Presun och Eva Zetterblom från Aleris Dialysmottagning i Bollnäs för postern ”Vad kan jag göra för att förbättra mitt blodtryck”.

Lyckat möte

När organisationskommittén´ summerat årets vårmöte ser de flera orsaker till en lyckad konferens.

-Vi är jättenöjda. Vi ville fokusera på framtida njursjukvård och tycker vi fick ihop ett bra program. Det har varit stor bredd och många olika talare för flera olika yrkesgrupper, säger Monika Dubeck från organisationskommittén.

-Det har varit hög kvalitet på föreläsarna. Vi har också haft ett bra socialt program. 

Gå med i arbetsgrupp

SNSF höll sitt årsmöte under en av dagarna och ordförande Linda Afsenius säger;

-Vi är också jättenöjda med årets möte. Det har varit bra bredd på föreläsningarna.

På årsmötet redovisades också arbetet i SNSF:s arbetsgrupper.

-Alla medlemmar som vill kan gå med i en arbetsgrupp och byta erfarenheter och knyta kontakter, säger Linda Afsenius.

Nästa år arrangeras vårmötet i Göteborg.

-Då är ni välkomna till Svenska Mässan och Rondo, säger Linda Afsenius.

FAKTA

Njurmedicinskt vårmöte är ett årligt arrangemang som vartannat år sker i samarbete med SNF, Svensk Njurmedicinsk Förening. I år gick mötet av stapeln i Gävle och arrangerades av Svensk Njurmedicinsk Förening, SNFS.

Dessutom deltog sektionerna för medicintekniska ingenjörer(MTFD), fysioterapeuter och dietister.

Nästa vårmöte sker i på Svenska Mässan i Göteborg 2020.

Text :Ulrika Efthamre

Foto: Per-Erik Jäderberg