Förbättrad behandling vid njursvikt

En ny vaccinationsbehandling med så kallade dendritceller kan förlänga livet vid spridd njurcancer, visar patientstudier vid Akademiska sjukhuset.

Det finns luckor i kunskapen om hur njursvikt fungerar och hur den bäst kan behandlas. I sin aktuella avhandling presenterar Elin Isaksson flera nya rön som kan bidra till friskare njursviktspatienter efter njurtransplantationer och bisköldkörteloperation. 

Behandling vid njursvikt kan förbättras

Ökad förekomst av diabetes och hjärt-kärlsjukdom samt högre ålder leder till att allt fler drabbas av nedsatt njurfunktion. Ungefär fem procent av befolkningen i Sverige har nedsatt njurfunktion och
över 9 000 patienter har så svår njursvikt att de behandlas med dialys eller njurtransplantation. Det sistnämnda kan på grund av organbrist inte erbjudas alla behövande.

– För en patient med allvarlig njursjukdom minskar en transplantation dödligheten drastiskt jämfört med om man stannar kvar i dialys, berättar Elin Isaksson, nyligen disputerad vid Lunds universitet och läkare vid Skånes universitetssjukhus.

I sin avhandling har hon studerat sambanden mellan skelett, blodkärl och njursjukdom samt preciserat hur den nya kunskapen skulle kunna omsättas i hälso- och sjukvården. Resultaten visar bland annat möjligheter att gynna patientens långsiktiga hälsa genom att justera behandlingen av den s.k. parathormonnivån inför en njurtransplantation.

Elin Isaksson försvarade sin avhandling den 29 september 2017 vid Lunds universitet.

Länk till längre artikel https://www.med.lu.se/nyheter/171003_isaksson